Пошук по сайту

Новини
    22.12.2017

    Доповідачами були:
     Валентина Матяшук, к.і.н, завідувач кафедри суспільствознавчої освіти, яка презентувала тему  «Серцезнання як одна з граней акмеологічної компетентності педагога»
    та Анна-Марія Богосвятська, канд. філол. наук, доц.кафедри гуманітарної освіти Львівського ОІППО, член-кор. НАНО   з презентацією теми «Шляхами земними і Небесними Григорія Сковороди"
    Мета студій: ознайомлення слухачів з філософією духовного гуманізму через розкриття кордоцентризму як однієї з провідних ментальних  якостей українців.