Охорона праці

"Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі" (лист Департаменту з питань освіти, науки, сім'ї та молоді від 04.07.2013 №5-8/1776)

"Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах" (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160)

"Про порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок" ( постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 )

«Про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (наказ МОЗ України від 21.05.2007 №246 )

"Про затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів"(постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1318 )

 "Кодекс законів про працю України" (стаття 169)

"Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процессу" ( ДСанПіН 5.5.2.008-01 (постанова головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 64) 

"Про Всеукраїнський конкурс спеціалістів з охорони праці та пожежної безпеки «БЕЗПЕКА ПРАЦІ - 2014» (лист Міністерства освіти і науки України від 14.11.2013 р. № 5-8/4042)

"Про забезпечення своєчасного інформування про надзвичайні події" (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2013р. № 448)

"Про рекомендації щодо удосконалення організації навчально-тематичних екскурсій" (лист Міністерства освіти і науки України від   02.12.2013   №  1/9-853)

"Про затвердження Порядку взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку та інші оздоровчі заклади, а також проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок)" (наказ №  672/831/623/120 від 27.07. 2004 року)

"Про забезпечення безпеки дорожнього руху під час поїздок організованих груп дітей" (лист МВС України від 13 грудня 2013р. № 9/7-5325)

"Про підвищення рівня пожежної безпеки в установах і закладах освіти і науки" (лист МОН України від 31.01.2014 № 1/9-82)

"Про комплекти плакатів та навчальні посібники «Безпека дорожнього руху - це життя!», схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»  (лист МОН України від 25.02.2014 № 14.1/10-463 )

«Про організацію освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» (лист МОН України № 1/9-266 від 26.05.2014)

 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на літніх канікул»( лист МОН України від 1/9-266 від 28.05.2015)

«Про методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами» (лист МОУ від  30.07.2014 № 1/9-385)

«Щодо заходів безпеки у навчальних закладах» (наказ МОУ від 06.01.2015 №2) 

 «Щодо уроку з безпеки на дорозі»( Лист МОН України від 04.11.2015 № 1/9-529)