Пошук по сайту

Громадянська освіта

Демократичне врядування в школах

Ця книга є практичним посібником, що покликаний з`єднати мости між теорією та практикою у впровадженні освіти для демократичного громадянства. Це частина серії посібників, які разом складають пакет навчальних матеріалів Ради Європи з впровадження освіти для демократичного громадянства.

 Завантажити українською мовою

 

Освіта для демократичного громадянства

Посібник для підготовки вчителів з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини.У даному виданні описані ідеї та інструкції для вчителів і тренерів з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, і наводяться конкретні приклади їх практичного застосування. Посібник є результатом колективної роботи експертів з багатьох країн-членів Ради Європи.  

Завантажити українською мовою

 


 Том І  з ОДГ/ОПЛ Навчаємо демократії.

Базові матеріали з питань освіти для демократичного громадянства та прав людини для вчителів У посібнику викладено європейські підходи до ОДГ/ОПЛ, проаналізовано концепції громадянства, розуміння основних  понять  демократії  та  прав  людини  в  навчальних  закладах,  запропоновано  дієвий  практичний інструментарій, зокрема, прийоми, методи й технології навчання демократії та прав людини, які ґрунтуються на кращому європейському досвіді.

  Завантажити українською мовою

 

Том ІІ з ОДГ/ОПЛ Зростаємо у демократії

Плани уроків для початкового рівня з питань демократичного громадянства  та  прав  людини/  Посібник ризначений для  вчителів  різних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють з дітьми 10 - 11 років. Навчальний матеріал у цьому посібнику поданий у легкій, доступній формі, що дозволяє використовувати його як при викладанні спеціального навчального курсу, так і при викладанні окремих модулів і тем на уроках із різних навчальних дисциплін,  у  позакласній  і  позашкільній  роботі.  

Завантажити українською мовою

 

 Том ІІІ з ОДГ/ОПЛ Живемо в демократії

Плани уроків з питань Освіти для демократичного громадянства та Освіти прав людини для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник адресовано вчителям з питань освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та Освіти з прав людини (ОПЛ), методистам, представникам освітніх установ. Ця книга вміщує дев’ять навчальних тем з питань освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. Плани уроків надають покрокові інструкції та включають роздаткові матеріали для учнів, а також базову інформацію для вчителів. Посібник може бути використаний для підготовки вчителів та в системі післядипломної освіти з питань ОДГ/ОПЛ.

 


 Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини  в Україні.  Інформаційна брошура

Видання містить інформацію про передумови виникнення та основні цілі освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. Особлива увага приділяється розгляду основних положень Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини.

В інформаційній брошурі авторами здійснено огляд проектів і програм з питань громадянської освіти в системі освіти в Україні, наведено перелік посібників та інших навчальних матеріалів з питань громадянської освіти.

Інформаційна брошура складена українською та англійською мовами.

 


Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини 

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ/ОПЛ) була прийнята 11 травня 2010 року 120-им засіданням Комітету Міністрів Ради Європи.
Текст Хартії складається з рекомендацій та пояснювального меморандуму.
Хартія передбачає впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини через усі види формальної, неформальної та інформальної освіти. 
Хартія визначила відповідальність всіх держав-членів Ради Європи щодо реалізації практики освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, де ключову роль мають відігравати громадські організації. Саме тому Хартія рекомендує широке використання її положень у тих організаціях, які несуть відповідальність за освіту та молодь, а також поширення Хартії у країнах, які не є державами-членами Ради Європи