Музичне мистецтво

 Музичне мистецтво

У цьому розділі представлено навчально-методичні матеріали для вчителів загальноосвітніх шкіл і шкіл мистецтв, музичних керівників закладів дошкільної освіти, акомпаніаторів, концертмейстерів, керівників гуртків музичного та хореографічного мистецтв.

Матеріали укладено згідно чинних і раніш діючих програм. Дано в розділі й навчально-методичні матеріали  "на випередження".

Наприклад, урок музичного мистецтва має складатися з виконавства і музикознавства.

У школах України  виконавство – це тільки спів.  А де гра на музичних інструментах?

Музикознавство – лише слухання творів, розповіді про композиторів і про «високі матерії» (напр., види, жанри, стилі музики).  А де елементарна музична грамота?

Тож призначення сайту – подати необхідний матеріал для заповнення лакун в реалізації повноцінного едукаційного (себто  виховно-навчально-розвивального) процесу.

Декому з учнів бáйдуже  яких знань і вмінь їх навчають.  Важливіше для них – як проходить сам процес навчання.  Досвід засвідчує: пропоновані матеріали суттєво поповнюють арсенали педагогічного впливу, допомагають учити ґрунтовно, цікаво, енергійно.

Роман Дверій ст. викл. КЖК

- Ідеї для інновацій.