ІV квартал

Баланс (форма 1) на 1 січня 2018р.

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Біологічні активи

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік (форма №2д, №2м, 1011090)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік (форма №2д, №2м, 1011140)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік (форма №2д, №2м, 1011220)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2017 рік (форма №4-1д, №4-1м, 1011140) 

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2017 рік (форма №4-2д, №4-2м, 1011140)

Звіт про надходження та використання інших надходжень мпеціального фонду за 2017 рік (форма №4-3д, №4-3м, 1011220)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2018 рік (форма №7д, №7м, 1011090)

Звіт про заборгованвсть за бюджетними коштами на 1 січня 2018 рік (форма №7д, №7м, 10111140 с-к)

Звіт про заборгованвсть за бюджетними коштами на 1 січня 2018 рік (форма №7д, №7м, 1011140) 

Звіт про заборгованвсть за бюджетними коштами на 1 січня 2018 рік (форма №7д, №7м, 1011220)