IV квартал

Звіт про власний капітал за 2020р. (Форма №4-дс).

Примітка до річної фінансової звітності за 2020р. (Форма №5-дс).

Звіт про рух грошових коштів за 2020р. (Форма №3-дс).

Звіт про фінансові результати за 2020р. (Форма №2-дс).

БАЛАНС на 01 січня 2021р. (Форма №1-дс).

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (КПКВ 0611090) за 2020р.(Форма № 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (КПКВ 0611140) за 2020р. (Форма № 2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (КПКВ 0611162) за 2020р. (Форма № 2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетним установам (КПКВ 0611140) (Форма № 4-1м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (КПКВ 0611140) за 2020р. (Форма № 4-2м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (КПКВ 0611162) за 2020р. (Форма № 4-3м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (КПКВ 0611140) за 2020р. (Форма 4-3м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (КПКВ 0611090) спеціального фонду на 01 січня 2021р. (Форма № 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (КТКВ 0611162) спеціального фонду на 01 січня 2021р. (Форма № 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (КПКВ 0611140 с-к) на 01 січня 2021р. (Форма № 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами” (КПКВ 0611140 б) на 01 січня 2020р. (Форма №7м)