IV квартал

БАЛАНС на 01 січня 2019 року (баланс форма 1)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2018 рік (форма 2)

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма №3-дс)

Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма №4-дс)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік (Форма №5-дс)

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 рік (форма 2 0611162)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 рік (форма 2 0611090 (1))

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2018 рік (форма 2 061140 (1))

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2018 рік (форма 4-1 0611140 (1))

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2018 рік (форма 4-2 0611140)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2018 рік (форма 4-3 0611140)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2019 року (форма 7 с-к)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2019 року (форма 7 0611162)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2019 року (форма 7 0611140)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2019 року (форма 7 0611090)