Засідання 2017

І засідання (10 лютого 2017 р.)

1. Про план роботи науково-методичної ради на 2017 р. (Шиян Р.Б., директор інституту)

2. Про затвердження робочої навчальної програми соціогуманітарного спецкурсу «Громадянська освіта в Україні» (Кудрик Л.Г., доц.каф. життєвих омпетентностей)

3. Про схвалення методичних матеріалів  педагогічних працівників, які претендують на встановлення звання «…-методист» (Кацюба М.Р., заступник директора)

 

ІІ засідання (7 березня 2017 р.)

1. Про рекомендацію до друку дидактичних матеріалів «Яскраві таланти. Випуск 4» до спецкурсу «Сучасне осмислення творчості українських письменників» (Прокіп В. А. доцент кафедри гуманітарної освіти).

2. Про рекомендацію для розгляду та схвалення загальноосвітнього спецкурсу для педагогічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації «Освіта в умовах демократичного суспільства»    (Прокіп В. А., доцент кафедри гуманітарної освіти) 

3. Про рекомендацію для розгляду та схвалення соціогуманітарного спецкурсу для учителів, слухачів курсів підвищення кваліфікації "Розвиток громадянських компетентностей" ( Прокіп В. А., доцент кафедри гуманітарної освіти )

4. Про схвалення до друку «Методичні рекомендації до орієнтовного календарно-тематичного планування роботи працівників психологічної служби» для практичних психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, за авторством практичного психолога Городоцької ЗОШ №3 I – III ст. Тригуб О. Р. ( Глазунова К. М. доцент кафедри практичної психології )

5. Про схвалення навчальної програми з трудового навчання «Перукарська справа» для 9-го класу для дітей з порушеннями розумового розвитку за авторством вчителя трудового навчання Добромильської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I– II ст. Бац Г. Я. (Глазунова К. М. доцент кафедри практичної психології)

6. Про схвалення методичних матеріалів  педагогічних працівників, які претендують на встановлення звання «…-методист» (Кацюба М.Р., заступник директора)

 

                                                   ІІІ засідання (18 травня 2017 р. )

1. Про рекомендацію до друку посібника для вчителів «Календар класного керівника на 2017-2018 н.р.» (обсягом 14,6 д.а.). Упорядник: Кишакевич Ю.Л., почесний професор ДДПУ ім. І.Франка (Дуда О.Д., доцент кафедри освітньої політики).

2. Про схвалення  навчальної програми “Козацько-лицарського виховання “Джура” (ІІІ рік навчання) для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів (Сохань Г.С., доцент кафедри суспільствознавчої освіти).

3. Про схвалення  навчальної програми гуртка “Народознавство” (2 роки навчання) для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів (Сохань Г.С., доцент кафедри суспільствознавчої освіти).

 

        IV засідання ( 29 червня 2017 р. )

1. Про схвалення до друку методичних матеріалів «Проектна діяльність психологічної служби» для практичних психологів та соціальних педагогів освіти (Автори: практ. псих. Дмитришин О.С., соц. пед. Антонова І.В.) (Глазунова К.М., доцент кафедри практичної психології).

2. Про схвалення до друку методичних рекомендацій «Трудові доручення: організація праці дітей дошкільного віку» для батьків, педагогічних працівників ДНЗ (Автор: Семенюк Т.М.) (Глазунова К.М., доцент кафедри практичної психології).

3. Про схвалення до друку методичного посібника «Тиждень безпеки дітей молодшої групи у дошкільному закладів» для вихователів ДНЗ (Автор: Чучман Н.Є.) (Глазунова К.М., доцент кафедри практичної психології).

4. Про схвалення до друку методичних рекомендацій «Пісочна терапія. Метод «Sandplay» для батьків, педагогічних працівників ДНЗ (Автор: Генсьорик Н.Я.) (Глазунова К.М., доцент кафедри практичної психології).

5. Про схвалення до друку методичних рекомендацій «Стежками екології» для батьків, педагогічних працівників ДНЗ (Автор: Диндура І.П.) (Глазунова К.М., доцент кафедри практичної психології).

6. Про схвалення до друку посібника «Рухливі ігри та забави у дошкільному навчальному закладі» (Автори: Кругляк Т.О., Кругляк Н.С.) (Кудрик Л.Г., доцент кафедри життєвих компетентностей).

7. Про схвалення до друку посібника «Сучасний педагог–тренер з розвитку і гармонізації особистості» (Автори: Богосвятська А.-М.І., Кудрик Л.Г.) (Кудрик Л.Г., доцент кафедри життєвих компетентностей).

8. Про рекомендацію до друку посібника «Законодавча та нормативна база організації навчального процесу в кабінеті та безпечної роботи інформатики та інформаційних технологій» (Палюшок Л.В., завідувач кабінету інформаційно-комунікаційних технологій).

9. Про схвалення робочої навчальної програми варіативного професійного спецкурсу для вчителів-предметників «Фінансова грамотність» (автори: Цогла О.О., Сухінська В.О.) (Кудрик Л.Г., доцент кафедри життєвих компетентностей).

10. Про схвалення робочої навчальної програми циклу семінарів «Внутрішньошкільний моніторинг та самооцінювання якості освіти» (автор – Бобеляк Н.Є.) (Костюк І.А., методист кабінету розвитку освіти).

11. Про схвалення методичних матеріалів вчителя музичного мистецтва та художньої культури Прокопця А.О., який претендує на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист»  (Кудрик Л.Г., доцент кафедри життєвих компетентностей).

 

V засідання (14 вересня 2017р.)

1. Про схвалення освітньої програми та навчального плану підвищення кваліфікації учителів предмета «Мистецтво» (укладачі Михайлюк О.Д. та Вачкова І.Б.)

2. Про схвалення освітньої програми та навчального плану підвищення кваліфікації учителів польської мови загальноосвітніх навчальних закладів (укладач Ковальова Л.Л.)

3. Про схвалення робочої навчальної програми спецкурсу з освітньої політики «Роль і функції педагога у контексті розбудови нової української школи» (укладач Кудрик Л.Г.)

4. Про схвалення робочої навчальної програми варіативного професійного модуля «Здоров‘я і безпека як наскрізна змістова лінія в стратегії компетентнісної освіти під час вивчення хімії у загальноосвітніх навчальних закладах» (автор Свчин М.М.)

5. Про схвалення робочої навчальної програми соціогуманітарного спецкурсу «Освіта для демократичного громадянства» (автор Турчинська О.М.)

6. Про схвалення робочої навчальної програми соціогуманітарного спецкурсу «Освіта для демократичного громадянства та прав людини при вивченні природничих дисциплін» (автор Новикова Н.І.)

7. Про схвалення робочої навчальної програми соціогуманітарного спецкурсу «Духовні святині Львова» (укладач Калашник А.К.)

8. Про схвалення загальноосвітнього спецкурсу для педагогічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації «Специфіка навчально-виховного  процесу в позакласній роботі з використанням інноваційних технологій» (розробник Пітко С.Б.)

9. Про схвалення нової робочої програми спецкурсу соціогуманітарного модуля «Організація ефективного навчального середовища в школі» (Банах О.В.)  

10. Про схвалення нової робочої програми спецкурсу «Нові підходи до вибору методів та засобів проведення уроку в умовах розвинутого технологічного суспільства. Smart Board як один з ефективних засобів підвищення якості освіти» (Палюшок Л.В.)

11. Про схвалення навчально-методичного посібника «Вступ до історії. Навчально-методичні матеріали до пропедевтичного курсу історії для 5 класу» (автори-укладачі Бурлака О.В., Ксьондзик Т.М., Майданик О.Г., Пастушенко Р.Я., Хлипавка Л.М.)

12. Про схвалення робочої навчальної програми циклу семінарів «Основи медіаграмотності» (автори-укладачі Костецька М.В., Онанко О.С.)

13. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «День народження дитини» (автор Матяшук В.П.)

14. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «На всяк випадок своє слово. Збірник притч і казок для морального виховання школярів на грунті гуманно-особистісного підходу до організації навчально-виховного процесу» (автор Матяшук В.П.)

15. Про рекомендацію до друку збірки українських патріотичних пісень «Борцям за волю України» (упорядник Мишковський М.В.)

16. Про рекомендацію до друку збірки пісень «Мамине серце» (упорядник Мишковський М.В.)

17. Про рекомендацію до друку збірки творів «Скоро свято Миколая» (упорядник Мишковський М.В.)

18. Про рекомендацію до друку збірки авторських творів «Стежками дитячих пісень» (упорядник Мишковський М.В.)

19. Про рекомендацію до друку збірки українських патріотичних пісень «Слава тобі, Україно» (упорядник Мишковський М.В.)

20. Про рекомендацію для розгляду науково-методичною радою інституту навчально-методичного посібника для вчителів фізичної культури «Використання спеціальних вправ у методиці навчання варіативного модуля «Волейбол» (автори Сороколіт Н.С. та Корнова Т.П.)

21. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника «Ознайомлення з довкіллям. Старший дошкільний вік» (автор Білан О.)

 

VI засідання (16 листопада 2017р.)

1. Про схвалення програми науково-педагогічного експерименту «Освітньо-соціально-культурний центр» (науковий керівник Корнієнко І.О.)

2. Про схвалення робочої навчальної програми варіативного професійного спецкурсу для учителів української мови та літератури «Естетичний аналіз поетичного тексту» (розробник Пастух Т.В.)

3. Про схвалення робочої програми професійного спецкурсу «Індивідуалізація в освітньому процесі: впровадження в практику» (упорядник Банах О.В.)

4. Про схвалення робочої програми спецкурсу з освітньої політики “Реформування освіти в Україні та якість дошкільної освіти щодо змін у Законі України «Про дошкільну освіту»” (автор Зеленко Л.В.)

5. Про рекомендацію  для розгляду науково-методичною радою рукопису  посібника «Ресурсні матеріали до викладання біології. Людина»  (Автор:  Баранова М.І., вчитель-методист СЗШ №50 ім. А.С. Макаренка м. Львова)

6. Про схвалення робочої програми загальноосвітнього спецкурсу “Організація цивільного захисту в навчальних закладах” (автор Полулях В.І.)

7. Про рекомендацію до друку посібника для вчителів «Застосування інтерактивного програмно-технологічного навчального комплексу Smart Board у навчальному процесі» (упорядник Палюшок Л.В.)

8. Про схвалення робочої навчальної програми циклу занять «Зміст та особливості навчання батьківської спільноти як суб’єкта освітнього процесу» (автор-укладач Костюк І.А.)

9. Про схвалення програми навчання батьків «Відповідальне батьківство як запорука успішного шкільного життя дитини» (автор-укладач Костюк І.А.)

10. Про схвалення методичних матеріалів педагогічних працівників, які претендують на встановлення звання                «…-методист» (додаток 1)

 

VІІ засідання (28 грудня 2017р.)

1. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «Психологічна підтримка дітей з розладами адаптації внаслідок психотравмуючого впливу» (автор Пельо Г.Я.)

2. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «Метод «sandplay» у формуванні пізнавальної активності дитини дошкільного віку» (автор Босак Н.Г.)

3. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «Подолання тривожності та емоційного напруження в період адаптації учнів до навчання в основній школі» (автор Попадин Р.М.)

4. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій  «Використання методів арт-терапії у корекційно - виховній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» (автор Пташник М.І.)

5. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «Екологічна стежина для старшого дошкільника» (автор Борис М.М.)

6. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «Консультації для батьків» (автор Палько О.М.)

7. Про схвалення методичних матеріалів педагогічних працівників, які претендують на встановлення звання  «…-методист» (додаток 1)