Засідання 2018

І засідання (8 лютого 2018 р.)

1. Про план роботи науково-методичної ради на 2018 р. (Шиян Р.Б., директор інституту)

2. Про рекомендацію до друку  методичної розробки для практичних психологів закладів середньої освіти «Емоційний розвиток молодших школярів» практичного психолога Дрогобицької школи I-III ст. № 4  Свойкіної Н.Б. (Глазунова К.,М., доцент кафедри практичної психології)

3. Про рекомендацію до друку  методичної розробки для практичних психологів закладів середньої освіти «Формування психологічної культури батьків: методи та форми роботи практичного психолога» практичного психолога Березецької  ЗОШ I-III ст. Городоцького району Тертеки Л.В. (Глазунова К.,М., доцент кафедри практичної психології)

4. Про схвалення методичних матеріалів  педагогічних працівників, які претендують на встановлення звання «…-методист» (Кацюба М.Р., заступник директора)

 

ІІ засідання (7 березня 2018 р.)

1. Про схвалення інваріантного професійного спецкурсу «Компетентнісний підхід до освітнього процесу дітей дошкільного віку на засадах Закону України  «Про освіту» та Концепції  «Нова українська школа» (автор Білан О.І.)

2. Про схвалення соціогуманітарного спецкурсу «Біоадекватна методика викладання навчальних предметів – інструмент здоров‘язбереження та здоров‘ярозвитку особистості» (укладач Богосвятська А-.М.І.)

3. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «На допомогу шкільному психологу» (автори - О.Боруца та Ж.Катерняк)

4. Про схвалення методичних матеріалів педагогічних працівників, які претендують на встановлення звання «…-методист» (Кацюба М.Р., заступник директора)

 

ІІІ засідання (16 травня 2018р.)

1. Про схвалення навчальної програми «Гуманно-особистісний підхід до розвитку дитини» для педагогічних працівників (автори Матяшук В.П., Богосвятська А-М.І.)

2. Про схвалення оригінал-макету громадсько-політичного видання «Захисник України» (автори Дзюба І., Саганчі Є.,  Яцишин О., Павлов В., Хараху С.)

3. Про схвалення рукопису збірника дидактичних матеріалів для реалізації виховної програми «Козацько-лицарське виховання учнів початкової школи» (укладач Пітко С.Б.)

4. Про схвалення рукопису методичних рекомендацій «Створення Західноукраїнської Народної Республіки» (укладач Пітко С.Б.)

 

ІV засідання (20 червня 2018 р.)

1. Про схвалення робочої програми спецкурсу варіативного професійного модуля для практичних  психологів, соціальних педагогів – слухачів курсів підвищення кваліфікації «Основи травмотерапії» (автор Єфімова С. М.) 

2. Про проміжні результати науково-педагогічного експерименту «Забезпечення професійної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами» на базі КЗ ЛОР «Підкамінський навчально-реабілітаційний І-ІІІ ступенів з поглибленою професійною підготовкою»

3. Про схвалення рукопису посібника «Фізика. Робочий зошит. 10 клас. Рівень стандарту. Навчально-методичний посібник» (автори Максимович З., Варениця Л., Білик М.)

4. Про схвалення методичних рекомендацій «Інформаційно-освітній волонтерський проект СонцеЛеви» для наставників по Волонтерству у навчальних закладах (автор С.Локоткова)

5. Про схвалення навчальної програми з трудового навчання «Основи технології приготування страв» для учнів 8-10-х класів з тяжкими порушеннями мовлення (автори Лозинський В.Є., Бущак Г.В., Король Н.І., Подолюк Н.І.)     

6. Про схвалення рукопису посібника «Фізика. Робочий зошит. 10 клас. Рівень стандарту. Навчально-методичний посібник» авторів Максимович З., Варениця Л., Білик М. 

7. Про схвалення до друку методичних рекомендацій «Логоритміка, як форма роботи з дітьми з вадами мовлення»

8. Про схвалення методичних матеріалів педагогічного працівника Малюти І. В., вихователя ЗДО № 67 м. Львова, яка претендує на присвоєння звання «вихователь-методист»     

 

V засідання (27 вересня 2018 р.)

1. Про схвалення тематичного спецкурсу «Філософія життя як методологічна основа викладання дисциплін природничо-математичного циклу» (автор Мазур Л. О.)

2. Про схвалення тематичного спецкурсу «Проектно-дослідницька діяльність на уроках природознавства» (автор Біда Д. Д.)

3. Про схвалення тематичного спецкурсу «Сучасний педагог – тренер з розвитку і гармонізації особистості» (автори Богосвятська А.І., Кудрик Л.Г.) 

4. Про схвалення програми тематичного спецкурсу «Чесна гра:  формування життєвих компетентностей (GIZ)» (автори Шиян О.І., Сороколіт Н.С., Сливка Є.М. та Сухінська В.О.)

5. Про схвалення програми тематичного спецкурсу «Інтеграція напрямків синтезу мистецтв» (автори Михайлюк О.Д., Вачкова І.Б.) 

6. Про схвалення програми тематичного спецкурсу «Духовне здоров’я вчителя» (автори Шиян О.І.,  Кудрик Л.Г.) 

7. Про схвалення програми спецкурсу «Компетентнісний підхід до забезпечення здорового способу життя у сприятливому екосередовищі» (автори Шиян О.І., Саф’янюк З. Г., Микитюк О.М.) 

8. Про схвалення програми варіативного професійного спецкурсу «Розвивальні та проективні методики в діагностичній та корекційній роботі спеціальних педагогів та вчителів спеціальних і загальноосвітніх навчальних закладів (автори Глазунова К.М., Марунич Л.А.) 

9. Про схвалення програми спецкурсу «Фінансова грамотність» (автори Цогла О.О., Сухінська В.О.) 

10. Про схвалення програми соціогуманітарного спецкурсу «Охорона праці та безпека життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (автор Цогла О.О.) 

11. Про схвалення програми соціогуманітарного спецкурсу «Охорона праці та безпека життєдіяльності у закладах загальної середньої освіти»  (автор Цогла О.О.) 

12.  Про схвалення рукопису книги «Самопізнання та розвиток духовності учнівської молоді засобами театральної педагогіки» (автор практичний психолог  СЗШ № 42 м. Львова Ціж Г. Д.) 

13. Про схвалення навчально-методичного посібника «Професійна майстерність і фахова компетентність педагога-організатора» (автори Шиян О.І., Кудрик Л.Г.) 

14. Про схвалення конспектів уроків з інтегрованого курсу читання та письма для 1-го класу (автори Чайковська О.Б., Гурна О.В.)

 

VІІ засідання (28 грудня2018 р.)

1. Про схвалення навчальної програми тематичного спецкурсу «Розвиток громадянських, соціальних та здоров’язбережувальних компетентностей» (автори      Шиян О.І., Сливка Є.М. та Сухінська В.О.)

2. Про схвалення навчальної програми спецкурсу «Психолого-педагогічні аспекти впровадження інклюзивної освіти» (автори Гроховська Л. П., Кузь Г. Б.)

3. Про схвалення методичних матеріалів педагогічних працівників, які претендують на встановлення звання «…-методист»