Пошук по сайту

Доступ до публічної інформації

На виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення права кожного громадянина на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Запит на отримання інформації складається у довільній формі.
При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача,

2) поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

3) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

4) підпис і дату.


У разі недотримання зазначених вимог, Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" має право відмовити в задоволенні запиту.З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм.
Форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:
Форма запиту на інформацію, що знаходиться у володінні Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти":
1. Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача__________________________________________

2. Поштова адреса та адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (у разі наявності)_____________________________________________________

3. Предмет запиту: загальний опис інформації, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо_______________________________________

4. Підпис і дата _________________________________________________


Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.