Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2013/14 навчальному році у Львівській області

У листі  Міністерства освіти і науки від 24.05.13 №  1/9-368 вказується, що «для учнів 6 – 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін».

Нагадуємо, що у листі подано перелік програм та підручників, які залишаються чинними, незважаючи на рік надання їм грифу Міністерства освіти і науки. Коротко описано структуру шкільних курсів географії та зроблено акценти на допрофільній підготовці учнів. Зважаючи на розвиток в області туристичної галузі пропонуємо доповнити рекомендовану структуру шкільним курсом «Географія рідного краю. Львівська область» у 5 класі та сприяти вчителям географії у проведенні краєзнавчих досліджень. Вивчення географії в основній школі рекомендується завершувати «викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Фізична географія своєї області» та «Економічна та соціальна географія своєї області».

Рекомендовано використовувати посібник «Зелений пакет для школярів», матеріали якого сприятимуть формуванню практичних навичок поведінки в довкіллі та оцінювання інформації екологічного змісту.

Значна частина листа присвячена вивченню географії у старших класах і, зокрема, на профільному рівні. Як і в допрофільній підготовці, так і для реалізації завдань профільного навчання в школі важливими є картографічні знання. Тому пропонується активніше використовувати сучасну картографічну базу засобів навчання, яка представлена стінним картами, атласами, контурними картами, комп’ютерними картографічними програмними педагогічними засобами навчання, котрі видаються двома видавництвами ДНВП «Картографія» та ПрАТ «Інститут передових технологій».

При виборі програм курсів за вибором, факультативів та у гуртковій роботі пропонується використання збірника програм «Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів.» видавництво «Педагогічна преса». Крім поміщених у збірнику програм рекомендуємо наступні – Основи геоінформаційних систем і технологій. 10-11класи; Географія туризму. 10-11класи, автор Л.Петринка; Сільський зелений туризм. 8-9 класи, автори М.Зінкевич та У.Ліщинська; Уроки сталого розвитку. 8-9 класи; Моя щаслива планета. Уроки сталого розвитку. 3-4 класи; Зелений пакет. 6-9 класи.

Звертаємо увагу вчителів географії, які викладатимуть природознавство, що у листі Міністерства освіти і науки від 24.05.13 № 1/9-368 йдеться про особливості викладання цього предмету. У 2013/2014 навчальному році учні 5 класів перейдуть на навчання за новими програмами. У додатках до листа подано загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів, поради батькам п’ятикласників та рекомендації щодо особливостей викладання базових дисциплін у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Старший викладач ЛОІППО

      М.Зінкевич

 

Рекомендації МОН 2014 рік