Природознавство

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Методична експертиза електронних версій оригінал-макетів підручників “ПРИРОДОЗНАВСТВО”, поданих на конкурсний відбір,  виявила:

  1. У кожному підручнику є недопустимо велика кількість наукових помилок, які ставлять під сумнів можливість їхнього застосування у навчальному процесі без суттєвого доопрацювання.
  2. Найбільша кількість наукових помилок, методичних огріхів, інколи порушення логіки викладу, дидактично невиправдане структурування змістовного наповнення є у розділі „Всесвіт і Сонячна система”.
  3. Багато русизмів у спеціальних назвах та термінах.

        4. У жодному підручнику не розкрита програмна вимога до пояснення сучасних уявлень про будову         Всесвіту.  Сучасні уявлення про Всесвіт усі автори розуміють як сучасні дослідження Всесвіту. Викладені застарілі уявлення про склад Сонячної системи. Багато помилок при поясненні добового та орбітального рухів Землі та руху Місяця. Невірно вказані причини змін пір року на Землі.

Відтак запропоновані далі матеріали мають на меті допомогти учителю у викладанні розділу “Всесвіт і Cонячна система”.

Найпоширеніші помилки у визначеннях та термінах