Конференції

КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЬ У ЛОІППО

Конференція «Стандарти та зміст освіти в загальноосвітній школі» (16 жовтня 2013 року, ЛОІППО) 

Матеріали обласної науково-практичної конференції «Вивчення творчості Тараса Шевченка в школі»   ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-практична конференція до 120-річчя  О. Довженка

Кафедра гуманітарної освіти Комунального закладу Львівської обласної ради«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 24 жовтня  провела обласну науково-практичну конференцію з проблеми «Компаративний підхід до вивчення літератури в сучасній школі»  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

27-29 листопада в ЛОІППО відбулася польсько-українська конференція

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ

Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасна економіка: стан та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС» (3 лютого 2017 року на базі "Класичного приватного університету")

Засідання 1-го Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією «Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» (16-17.02.2017 на базі КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)

Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, аспірантів, вчителів, приуроченій 125-річчю від Дня народження Патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого "Проблеми національно-патріотичного виховання:історичний та психолого-педагогічний аспекти" (23 лютого 2017 р.)

І Всеукраїнська науково-методична конференція «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і  практика» (28 лютого 2017 року на базі Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) 

Міжнародна дистанційна науково-методична конференція «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2017» (1-2 березня 2017 року на базі фізико-математичного факультету та науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.  Макаренка.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Віктор Гюго і світова культура» (02.03.2017 року на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»)

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності» (5-6 квітня 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти)

Всеукраїнська науково-практична конференція приурочена 50-річчю від утворення і діяльності Світового конгресу українців "Еволюція національного світобачення українців на зламі тисячоліть" (12-13 квітня 2017 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства» (20 квітня 2017 р. у Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти)

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад» (27 квітня 2017 року на базі Національного авіаційного університету та Інституту обдарованої дитини НАПН України)


«Актуальні питання мистецької педагогіки» (Наукове фахове видань України, в яких можуть публікуватися результати наукових досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора) наук в галузі „Педагогічні науки”)

 

Актуальні проблеми шкільної географії: науково-методичні аспекти (програма)