Конференції

КОНФЕРЕНЦІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЬ У ЛОІППО

Конференція «Стандарти та зміст освіти в загальноосвітній школі» (16 жовтня 2013 року, ЛОІППО) 

Матеріали обласної науково-практичної конференції «Вивчення творчості Тараса Шевченка в школі»   ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-практична конференція до 120-річчя  О. Довженка

Кафедра гуманітарної освіти Комунального закладу Львівської обласної ради«Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 24 жовтня  провела обласну науково-практичну конференцію з проблеми «Компаративний підхід до вивчення літератури в сучасній школі»  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

27-29 листопада в ЛОІППО відбулася польсько-українська конференція

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій" (1 листопада 2017р., ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-А, корпус 3, кімн. 3.1, 3.1.1)

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві" (4-5 листопада 2017р., м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Київська міська державна адміністрація (Колонна зала, 2-й поверх))

Про проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку" (9-10 листопада 2017р., Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, м. Київ, вул. Вишгородська, 19)

V міжнародна науково-практична конференція "Духовно-історичні засади розвитку української нації" (15-16 листопада 2017 р., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Хмельницький, вул. Озерна, 14)

Всеукраїнська науково-практична конференція "Відкрита освіта та соціальна комунікація: світоглядні та інструментально-технологічні аспекти реалізації" (16 листопада 2017р., КВНЗ "Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти", м. Дніпро, вул. Антоновича, 70)

Міжнародна науково-практична конференція "Морально-світоглядне природовідповідне й культуровідповідне вчення Г. Сковороди в сьогоденні" (16 листопада 2017р., Духовно-просвітницький центр, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 20)

Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська мова як чинник національної державності" (16-17 листопада 2017р., Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, м. Чернігів, вул. Слобідська, 83)

І Всеукраїнська науково-практична конференція "Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи" (23-24 листопада 2017р., Сумський державний університет, м. Суми, вул. Рисмького-Корсакова, 2)

Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми психолого-педагогічного проектування процесу національно-патріотичного виховання дітей і молоді" (30 листопада 2017р., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 111)

ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти" (30 листопада 2017р., Білоцерківсьький інститут неперервної професійної освіти, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4)

Оргкомітет ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти"

VІ Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція (Лист ІМЗО №21.1/10-1788 від 04.09.2017)

Про проведення підсумкового пленарного онлайн-засідання VI Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції (Лист РОІППО № 01-16/1113 від 19.10.17)

ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція "Теоретико-методичні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами" (5 грудня 2017р., КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", м. Херсон, вул. Покришева, 41)

IV Міжнародна науково-практична конференція "Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка" (7 грудня 2017р., КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5)

Всеукраїнська науково-практична конференція "Розвиток конкурентноспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи" (7-8 грудня 2017р., Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ, вул. Тургенівська 8/14)

І Наукові читання, присвячені пам'яті професора В.П.Яковця (15 грудня 2017р., ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-А)

 

Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція "Новій школі - нове освітнє середовище" (13-14 березня 2018р., навчально-оздоровчий комплекс "Ерудит" при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Потоки, вул. Освітня, 1)

Семінар з підвищення кваліфікації на тему "SPRACHE, POLITIK UND SPRACHENPOLITIK" (15-16 березня 2018р., Львівський національний університет імені Івана Франка (факультет іноземнних мов), м. Львів)

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мови і світ: дослідження та викладання" (22-23 березня 2018р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1)

Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін" (28 березня 2018р., ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", м. Київ, вул. Січових стрільців, 52-А)

Всеукраїнська науково-практична конференція "Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект" (28-29 березня 2018р., Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти", м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57-А)

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційні технології в дошкільній освіті" (28-29 березня 2018р., ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університетімені Григорія Сковороди, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30)

Міжнародна науково-практична конференція "Університет імені А.С.Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи" (20-21 квітня 2018р., навчально-науковий Інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка)

Всеукраїнський освітній форум "Нова українська школа - діалог з В.О. Сухомлинським", присвячений 100-річчю від дня народження В.О. Сухумлинського (25-26 квітня 2018р., КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", м. Херсон, вул. Покришева, 41)

Науково-практична конференція "Другі Ушинські читання. Українська освіта і культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства" (29-30 травня 2018р., Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4)