ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

16.11.2020

12 листопада 2020 р. на базі ДВНЗ «Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника» разом з МОН України та Івано-Франківським інститутом післядипломної педагогічної освіти  було організовано й проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Тенденції і проблеми розвитку сучасної хімічної освіти». Конференція проведена в онлайн форматі  за участю  науково-педагогічних та педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів та практикуючих педагогів.

Тематичними напрямками роботи були:  1) Компетентнісний підхід у  сучасній хімічній освіті; 2) Інноваційні технології навчання хімічних дисциплін в середній та вищій школі;3) Новітні інформаційно-комунікативні технології в хімічній освіті; 4) Хімічна та екологічна освіта для сталого розвитку: ідеї та реалізація.

У доповіді «Проблемне навчання як засіб реалізації діяльнісного і компетентнісного підходів на уроках хімії» розкрито сутність проблемного навчання як діяльнісного, що веде до обмірковування власних думок та причин виникнення певного (власного) погляду, значення створення проблемних ситуацій як  головного засобу активізації мислення, таксономії для навчання, викладання та оцінювання Л. Андерсона, складання проблемних запитань та завдань.

Охарактеризовано методи проблемного навчання.