«Методичне забезпечення пріоритетних напрямків діяльності психологічної служби системи освіти Львівської області на 2019-2020 н. р.»

18.09.2019

У системі освіти України відповідно до статті 76 Закону «Про освіту» діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Сучасні тенденції розвитку освіти формують загальне спрямування діяльності психологічної служби у системі освіти України. Концепція Нової української школи передбачає перезавантаження української освіти з оновленням існуючого алгоритму професійної діяльності та переглядом методології роботи з учнями, батьками, вчителями; зміну акцентів та пріоритетів з процесу на результат з використанням ефективних методів практичної психології та соціальної роботи. Саме психологічна служба покликана навчити як жити в злагоді з самим собою і з іншими, і як вступати в стосунки зі світом, щоб життя приносило задоволення. Тому першочерговим завданням працівників психологічної служби є пошук дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової діяльності.

22.08.2019 року проведено семінар-практикум для методистів РМК/ММК, 27.08.2019 р. – для працівників психологічних служб ВНЗ І-ІІ  р.а. та  відповідальних за психологічну службу в об’єднаних територіальних громадах і 17.09.2019р. для працівників психологічної служби установ обласного підпорядкування на тему:   «Методичне забезпечення пріоритетних напрямків діяльності психологічної служби системи освіти Львівської області на 2019-2020 н. р.»

На семінарах розглядалися питання методичного забезпечення, форм і методів роботи практичних психологів і соціальних педагогів щодо соціально-психологічного супроводу освітнього процесу закладів освіти Львівщини.

17.09. 2019 р. О.М.Приведа – завідувач Навчально-методичного центру психологічної служби познайомила присутніх із пріоритетними напрямами роботи психологічної служби області на 2019-2020 навчальний рік та з новими  вимогами до ведення документації. а також налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії із спеціалістами відповідних служб.

Методист НМЦ ПС О.І.Солтис зробила аналіз діяльності роботи психологів і соціальних педагогів установ обласного підпорядкування та акцентувала увагу учасників семінару щодо  допомоги в адаптації дітей з особли­вими освітніми потребами до навчання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-тех­нічних навчальних закладах шляхом впровадження новітніх психолого-педагогічних технологій .