“Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля”

12.09.2019

5 вересня 2019 року в приміщенні КЗ ЛОР “Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” (вул.Огієнка, 18-а; Французький альянс) методистка кабінету координаційно-методичної діяльності Світлана Пітко провела засідання авторської творчої майстерні для керівників гуртків закладів позашкільної освіти на тему “Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля”.

Основним вектором роботи творчої майстерні було вдосконалення та поширення інноваційних форм та методів навчання на заняттях у гуртках і творчих учнівських об’єднаннях, а також розумне планування і організація діяльності керівника гуртка, підвищення його професійної компетенції, безперервний пошук ефективних шляхів вирішення педагогічних завдань у навчальному середовищі закладів позашкільної освіти.

Завданням майстерні було розробити, структурувати та адаптувати до сучасних освітніх потреб роботу керівника гуртка, секції, студії, який має забезпечити навчальне середовище для самовизначення,  самореалізації  та самовдосконалення дітей та учнівської молоді шляхом підготовки дітей до активної професійної та громадської діяльності; надання знань, формування вмінь і навичок за інтересами; сприяння інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку вихованців; організацію змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я дітей.

Педагоги отримали рекомендації щодо планування роботи гуртка, обліку навчального процесу, вимог до сучасного заняття, його структури та форм проведення. Це дасть змогу керівникам гуртків створити ефективну модель освітнього простору в закладах позашкільної освіти області.