Ключові цілі швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU для вчителів трудового навчання

13.06.2017

Тренер Ігор Гусаков (асистент КСО) ознайомив учасників заняття з ключовими цілями швейцарсько-українського освітнього проекту DOCCU, суть якого полягає в сприянні утвердженню  демократичних цінностей в українському суспільстві загалом та освітньому просторі зокрема. Під час тренінгу вчителі отримали інформацію про специфіку користування електронним  ресурсом  http://doccu.in.ua/, а також змістові та методичні аспекти посібників з освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) за авторством Р. Голлоба та ін.

Учасники заняття мали змогу попрацювати інтерактивно у групах, презентуючи при тому власні доробки щодо актуальності тез про демократію, свободу, толерантність, закладену в афоризмах знакових історичних постатей та мислителів, а також ключових документах міжнародного права. Лейтмотивом тренінгу стало розуміння педагогами потреби створення середовища, у якому пріоритетами є верховенство права та права людини. А дієвою допомогою тут є поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні, здійснюване в рамках проекту DOCCU.