Книжкова новинка для вчителів фізики

24.06.2022

На завершення цього надскладного навчального року вийшло друком видання, яке є результатом діяльності творчої майстерні вчителів фізики й астрономії «Інноваційне та традиційне у педагогічних технологіях навчання фізики й астрономії в сучасній українській школі». У ньому зібрано презентації та конспекти, учнівські проекти й олімпіадні задачі, термінологічні роз'яснення та методичні поради.

- Олено Орестівно, що надихнуло Вас організувати авторську творчу майстерню «Інноваційне та традиційне у педагогічних технологіях навчання фізики й астрономії в сучасній українській школі»? Яка її мета? 

- Традиційна система освіти, яка зорієнтована на звичне передавання знань, умінь і навичок, потребує посиленого реформування відповідно до вимог часу. Саме тому вагомою особливістю сучасної системи освіти є співіснування інноваційного та традиційного у педагогічних технологіях навчання. Сьогодення потребує змінювати освітній процес на плідну, творчу, конструктивну, взаємозацікавлену співпрацю, синтез навчання та самонавчання, пізнання та діяльності, мотивації й інтересу, освоєння набутого досвіду та продукування нового. Система освіти в Україні у цей складний час не вперше стає на шлях свого докорінного реформування й оптимізації. Концепцією Нової української школи та нового Закону про освіту визначено ключові засади глобальної реформи освітньої сфери, які  орієнтовані на формування бажання особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва з іншими людьми. У нашому збірнику ми намагаємося ознайомити усіх, хто цікавиться викладанням фізико-математичних дисциплін у школі, з узагальненими й систематизованими доробками педагогів Львівщини у сфері синтезу інноваційного та традиційного у педагогічних технологіях навчання.   

- Кому адресований Ваш збірник?    

- Збірник розроблений з урахуванням найкращого досвіду провідних педагогів Львівщини. Саме тому він буде корисним тим, хто має значний досвід викладання у закладі загальної середньої освіти та цікавиться викладанням фізико-математичних дисциплін, а також тим, хто тільки розпочав педагогічну діяльність.   

- Хто допомагав Вам укладати збірник та працював над його змістом?    

- Матеріали розроблені членами авторської творчої майстерні «Інноваційне та традиційне у педагогічних технологіях навчання фізики й астрономії в сучасній українській школі», які є провідними педагогами Львівщини. Бурий А. Р. представив умови, рисунки та докладні розв'язки 25 особливо цікавих олімпіадних задач з астрономії. Хлопик Р.М. запропонував розширений конспект уроку «Фізика – це сила» для учнів 10 класу та презентації до нього. Юрків А.С. розробив конспекти різнотипних, але взаємопов'язаних уроків: урок формування нових знань й умінь та урок співробітництва й експериментів учнів, особистісно орієнтований урок з елементами STEM-досліджень, детально описав послідовність проведення та цікаві елементи STEM-досліджень, які були використані. Павловська Н.Т. опрацювала проблему використання у педагогічний практиці факультативних занять, які задовольняють потреби школярів, що виявляють підвищену цікавість до предмету, розвитку цього інтересу, професійні орієнтації, запропонувала багато цікавих проблемних завдань для учнів 7-11 класів, способи їх розв'язання докладно описані та проілюстровані. Федуняк О.І. представила науково-дослідницьку роботу, в якій приведено чисельні досліди із паперовими літачками, задля визначення оптимальних форм повітряного апарату та впливу факторів зовнішнього середовища на швидкість та дальність польоту паперового літачка. Робота містить багато цікавих фактів, історичного матеріалу, розповідь про основні принципи аеродинаміки, малюнки, схеми, фотографії. Черхавська Л.В. окреслила інформаційно-пошуковий дослідницький проект, в процесі якого, крім вивчення обертального руху стрілок годинника з учнями 10 класу, було досліджено історичну цінність годинника-вежі та практичну потребу громадян у ньому,  проведено опитування громадян Дрогобича, створено фоторепортаж про екскурсію на вежу ратуші, виготовлено макет фізичного циферблата. Певлюх Л.Р. охарактеризувала інтегровані уроки, спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків. Ворощак І.В. акцентував увагу на поєднанні  інноваційних методів навчання та традиційних методів, які адаптовані до сучасного  навчання.   

На завершення інтерв’ю хочу подякувати рецензентам Галині Марчук і Богдану Мелеху за конструктивні та грунтовні відгуки.

Запрошую до читання збірника