Методичне забезпечення пріоритетних напрямків діяльності психологічної служби системи освіти Львівської області на 2021-2022 н. р.

09.09.2021

Заходи з протидії пандемії – масковий режим, соціальне дистанціювання, особливості перебування учнів і вчителів у закладі освіти, необхідність самоізоляції інфікованих тощо – впливають на організацію освітнього процесу. Такий режим роботи закладів освіти ускладнює діяльність фахівців психологічної служби – практичних психологів і соціальних педагогів.

В умовах карантину в окремих закладах освіти запроваджується дистанційне або змішане навчання. У цій ситуації здобувачі освіти не мають зовнішнього контролю (або його послаблено) за виконанням навчальних завдань, їм складно самоорганізуватися і планувати режим навчальної роботи і відпочинку, обмежено соціальні контакти з однолітками, а педагогам потрібно змінювати плани і навчальні програми, використовувати телекомунікаційні технології при низькому рівні навичок користувача у значної кількості педагогів, поєднувати професійну діяльність із приватним життям і змінювати усталений ритм життя.

За таких умов істотно зростає роль психологічної служби у системі освіти, яка повинна забезпечити своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їхньої поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей; сприяти створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально- педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

09 вересня 2021 року було проведено  онлайн-семінар для відповідальних за психологічну службу в ОТГ, психологів Центрів професійного розвитку (ЦПР).

На семінарі розглядалося питання методичного забезпечення пріоритетних напрямків діяльності психологічної служби системи освіти Львівської області на 2021-2022 н.р.

Перед учасниками  семінару виступила  О. М. Приведа – завідувачка кабінету «Навчально-методичний центр психологічної служби», яка ознайомила учасників з  пріоритетними напрямами роботи психологічної служби на 2021-2022 навчальний рік та з вимогами до ведення документації.

У контексті налагодження співробітництва закладу освіти, сім’ї та громадськості було рекомендовано створювати на сайті закладу освіти сторінку «Кабінет психолога-соціального педагога».

За багаторічну сумлінну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, творчість, ініціативу та з нагоди 30-річчя створення психологічної служби системи освіти України, яке відзначили цього року, було нагороджено 31 фахівця психологічної служби області, що є мотивацією для професійного розвитку наших працівників.