Нарада директорів ЦПРПП Львівщини з дирекцією інституту

10.06.2022

На нараді директор інституту, кандидат фізико-математичних наук Павло Хобзей та заступник директора з науково-педагогічної роботи Сергій Пазюк обговорили актуальність тематики курсів підвищення кваліфікації, назрілі проблеми в роботі педагогів та шляхи їх вирішення через систему проведення вебінарів, організацію виїздів працівників інституту у територіальні громади, курси керівників центрів професійного розвитку педагогічних працівників, шляхи підвищення уваги до діяльності центрів та їхньої іміджевої реклами.

У Львівській області працюють 15 центрів професійного розвитку педагогічних працівників, які консультують педагогів з питань планування та визначення траєкторії професійного розвитку, застосування нових освітніх технологій, організації освітнього процесу за різними формами навчання, впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів у навчанні.