Нарада директорів та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників Львівщини

12.05.2022

Керівники та консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників систематично консультують педагогів з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, застосування нових освітніх технологій, організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, проведення супервізії,  впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного та інклюзивного підходів у навчанні. Важливе значення центрів професійного розвитку педагогічних працівників зумовило необхідність налагодження взаємовигідної багатосторонньої співпраці у сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності, проведення методичної  роботи в рамках здійснення освітнього процесу.

 Ірина Суховерська, завідувачка кабінету інформаційно-комунікаційної діяльності, кандидат історичних наук, презентувала керівникам та консультантам центрів професійного розвитку педагогічних працівників стратегію співпраці на 2022-2023 н. р., в якій чільне місце посідає налагодження взаємовигідної багатосторонньої співпраці щодо спільних науково-дослідницьких проєктів і розробок з актуальних науково-педагогічних проблем у сфері освіти та вибудовування індивідуальної освітньої лінії педагогів, реалізації науково-методичних та освітніх проектів, спільне проведення наукових, науково-практичних, та науково-методичних конференцій, семінарів, круглих столів та інших освітніх заходів, взаємний обмін інформацією про науково-методичну діяльність та  освітні проекти.

Леся Гриза, завідувачка кабінету координаційно-методичної діяльності, представила ініціативу створення  інформаційно-аналітичного банку даних кращого досвіду виховної роботи в  закладах  загальної середньої   та  позашкільної освіти області. Вона зазначила, що педагоги області накопичили великий  досвід  виховної роботи з дітьми, їх батьками, громадськістю. У час війни педагоги набули нового досвіду роботи.  З метою  розповсюдження кращого досвіду виховної  роботи педагогів, поширення серед громадськості  освітянських надбань, підвищення інтересу до проблем виховання  дітей та учнівської молоді, стимулювання творчого пошуку педагогічних працівників щодо удосконалення  форм і  методів виховної роботи необхідно створити створення  інформаційно-аналітичного банку даних кращого досвіду виховної роботи. 

Директори та консультанти центрів обговорили проблеми та перспективи співпраці та подали пропозиції щодо популяризації досвіду виховної роботи.