Організація практичної діяльності учнів на уроках історії

20.11.2022

Керівник: Костянтин БАХАНОВ, професор кафедри суспільствознавчої освіти КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», доктор педагогічних наук, професор.

Мета: опанування методикою організації практичної діяльності учнів на уроках історії , придатних до застосування в умовах реалізації вимог Державних стандартів базової середньої загальної освіти.

Учасники авторської творчої майстерні навчаться:

використовувати можливості практичних методів навчання для реалізації Державних стандартів базової загальної середньої освіти;

планувати, організовувати та оцінювати результативність використання практичних методів навчання історії;

добирати, диференціювати та адаптувати навчальний матеріал для організації практичної діяльності учнів в процесі навчання історії;

демонструвати готовність до змін, гнучкість, постійний професійний саморозвиток.

Детальнішу інформацію можна отримати за адресою: kbahanov@loippo.lviv.ua.