Про курс "Фінансова грамотність"

16.06.2017

Метою курсів є підвищення рівня фінансової грамотності вчителів,  ознайомлення із сучасними фінансовими продуктами та послугами, розвиток в них навичок використання таких продуктів, а також вміння власного фінансового планування майбутнього та розширення і поглиблення фахових знань із предмета у слухачів з урахуванням їх кваліфікації.

До загальних цілей, які реалізуються при вивченні фінансової грамотності у класах усіх профілів навчання, належить:

- засвоєння фундаментальних знань про фінансове життя суспільства, а саме: основних економічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій;

- формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо;

- сприяння розвитку навичок раціональної економічної та фінансової поведінки людини як споживача фінансових послуг, платника податків, тощо;

- підтримка інтересу до вивчення предметів економічного спрямування;

- формування фінансової культури.

Відповідно до загальних цілей курсу основні завдання полягають в тому, щоб через практичну діяльність, адаптовану до вікових особливостей учнів, сформувати певні економічні компетенції:

-          розуміння ролі фінансових установ в економіці;

-          уміння знаходити інформацію про конкретні види фінансових послуг (що надаються різними фінансовими установами);

-          уміння визначати доцільність користування тими чи іншими фінансовими послугами;

-           навички оцінки переваг та недоліків різних фінансових продуктів.

         Педагоги вчилися працювати з інтерактивним електронним посібником «Фінансова грамотність» для учнів 10 класу. В активному спілкуванні один з одним розраховували та оптимізували свій бюджет через симулятивні вправи: «Розподіл місячного доходу», «Складання доходу сім’ї»

Учасники тренінгу отримали електронні носії з інтерактивними методиками курсу «Фінансова грамотність» та сертифікати учасників семінару, а також їм зарахований варіативний модуль «Фінансова грамотність» в межах курсів підвищення кваліфікації.