Про семінар на тему «Створення інструментарію для самооцінювання у загальноосвітньому навчальному закладі»

20.04.2017

11 квітня  2017 року проведено семінар відповідальних за організацію моніторингових досліджень  в опорних школах області з питань моніторингу на тему «Створення інструментарію  для самооцінювання  у загальноосвітньому навчальному закладі».

Методист кабінету розвитку освіти Наталія Бобеляк   у своїй презентації «Анкета  як інструмент самооцінювання у загальноосвітньому навчальному закладі» ознайомила присутніх із особливостями анкетування як методу опитування,  його різновидами, вказала  на  позитивні сторони  та недоліки. Особлива увага  зверталася на дотримання  вимог при укладанні анкети, а саме: чіткість структури, правильність  розміщення запитань залежно від їх форми, однозначність, лаконічність та валідність змісту запитань. Учасники семінару ознайомилися із алгоритмом проведення анкетування у загальноосвітньому навчальному закладі.

На  практичній  частині  семінару  учасники у груповій формі  формували навики  укладання анкет. Підсумком цієї діяльності стало створення  анкет для учнів  8-11 класів,  вчителів та для батьків учнів.

Відповідальна за проведення семінару  Н. Бобеляк наголосила, що самооцінювання   як інноваційний інструмент оцінювання якості освіти,  є важливою ланкою у реалізації  ідей  концепції Нової української школи,   реальним інструментом демократизації управління освітою, оскільки базується на вивченні думки всіх членів шкільної спільноти (учнів, батьків, учителів) з метою отримання  інформації про стан і проблеми діяльності навчального закладу  та  сприяє реальному залученню громадськості до управління школою.

Матеріали роботи семінарів для відповідальних за організацію моніторингових досліджень регулярно публікуються на «Освітньому  порталі Львівщини» у рубриці «Моніторинг якості освіти».