Пропозиції до проекту «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

07.06.2019

24.05 та 29.05 в ЛОІППО відбулись круглі столи, на яких працівники інституту та представники педагогічної громади Львівщини обговорювали проект Постанови КМУ.

Винесений на громадське обговорення проект Постанови КМ України«Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (далі – Проект) загалом відображає ключові положення ст. 18 чинного Закону України «Про освіту», яка регулює функціонування системи післядипломної освіти. Позитивом цього документа, на думку учасників обговорення,  є спроба подолати монополізм у наданні послуг з підвищення кваліфікації через розподіл фінансових ресурсів та розширення кола суб’єктів, що матимуть право надавати відповідні послуги. Передбачені документом можливості підвищувати кваліфікацію «за різними формами, видами та у різних суб’єктів підвищення кваліфікації» і право педагогічних (науково-педагогічних) працівників самим обирати ці форми, види, суб’єктів «з урахуванням самооцінки своїх компетентностей і професійних потреб» справді знижує ризики неефективної і/або формальної участі педагогів у цьому процесі.

Судячи зі змісту Проекту, даний нормативний документ задумувався як рамковий, який регламентує підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, професійно-технічної та позашкільної освіти, а також науково-педагогічних працівників вищої і післядипломної освіти. Учасники обговорення погодились з тим, що саме спроба виписати єдину для всіх груп працівників освіти процедуру підвищення кваліфікації у поєднанні з намаганням зберегти наявні станом на сьогодні її особливості, зумовила присутність у Проекті  низки суперечностей та неузгодженостей процедурного характеру. Суттєвою неузгодженістю є, зокрема, відсутність правил визначення результатів та проведення погодинного обліку такої форми підвищення кваліфікації як самоосвіта. Серед інших ключових – суперечність між пунктами 11, 20 та 33 в частині обліку і зарахування щорічного обсягу підвищення кваліфікації.

Уточнення й детальнішого опису, на думку освітян Львівщини, потребують також окремі, вжиті у проекті «Порядку підвищення кваліфікації…» поняття й терміни. Йдеться, наприклад, про поняття «суб’єкт підвищення кваліфікації». Згідно з проектом такими суб’єктами визнаються тільки установи, організації та фізичні особи-підприємці, які надають відповідні послуги. Педагоги ж, попри те, що самі можуть обирати форми, види та «суб’єктів» підвищення кваліфікації (п.7), до носіїв суб'єктивних прав та юридичних обов'язків (суб’єктів права) не належать. Між ними та структурами, що надають послуги з підвищення кваліфікації,вимушено з’являється посередник – заклад освіти, який єдиний (в особі директора) наділений правом укладати відповідні договори та оцінювати якість наданих послуг (п. 16, п.17 та п. 26). Виникає загроза, що реальний вибір «суб’єкта підвищення кваліфікації» для працівників школи здійснюватиме її директор, а не вчителі.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники Львівщини – учасники обговорення Проекту – вважають, що названі та інші (відображені у таблиці, поданій далі) недоліки «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», за умови прийняття Кабінетом міністрів України цього нормативного документа в даній редакції, загрожують його виконанню. На основі даного Проекту необхідно створити інструктивні документи, що регламентуватимуть підвищення кваліфікації педагогічних працівників (окремо) та науково-педагогічних працівників. Тільки так можна усунути численні різночитання тих самих норм винесеного на обговорення «Порядку підвищення кваліфікації…» та загрозу заблокувати, у разі його затвердження, реалізацію окремих положень інших нормативних документів, зокрема тих, що регламентують процедури атестації й сертифікації педагогів.

За результатами обговорення у закладах загальної освіти Львівщини, методичній службі області та Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти проекту Постанови КМУ «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»  

Пропозиції  до проекту «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» які скеровано в Міністерство освіти і науки України (повний текст документа)