Рекомендації до нового навчального року

14.06.2017

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

"Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році" (Лист МОН від 13.06.2017 №1/9-322)

"Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів" (Лист МОН від 07.06.2017 №1/9-315)

"Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році" (Лист МОН від 14.06.2017р. № 1/9-325)

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

"Про Типові навчальні план початкової школи" (Наказ МОН від 10.06.2011 №572)

"Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" (Наказ МОН від 03.04.2012 №409)

"Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня" (Наказ МОН від 27.08.2010 №834 (зі змінами))

 

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

"Про Типові навчальні плани спеціальних ЗНЗ для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)" (Наказ МОН від 22.04.2014 №80 (зі змінами))

"Про Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" (для 5-8 класів) (Наказ МОН від 22.04.2014 №504)

"Про Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" (для 9-10 класів) (Наказ МОН від 09.04.2015 №416 "Про внесення змін до наказу МОН України від 26.08.2008 №778)

"Про Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (для 11-12 класів) (Наказ МОН від 12.02.2015 №134)

"Про перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році" (Лист МОН №1/9-362 від 03.07.2017)

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році

"Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами" (Лист МОН №1/9-2 від 10.01.2017)

"Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку" (Лист МОН №1/9-413 від 13.08.2014) 

"Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" (Наказ МОН №852 від 15.09.2008)

"Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" (Наказ МОН №635 від 24.04.2017)

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

"Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН від 20.02.2002 № 128)

"Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти" (Наказ МОН від 30.12.2014 №1547)


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ