Розвиток критичного мислення на уроках географії

06.03.2018

Інформатизація, глобалізаціяі, демократизація, розвиток громадянського суспільства в Україні висувають проблему розвитку критичного мислення в освіті на перший план. Критичне мислення є не тільки наслідком демократії, а й

важливішим чинником її формування, воно є частиною підготовки громадян до життя у демократичному суспільстві.

Запропоновані загальноосвітні орієнтири Нової української школи  зосередженні на вміннях, навичках, ставленнях, якостях і є наскрізними. КРИТИЧНО МИСЛЮ І ВІДПОВІДАЛЬНО ВИКОРИСТОВУЮ ІНФОРМАЦІЮ – це один із орієнтирів, які сформульовано за рівнями відповідно до вікових особливостей учнів і є наскрізними для всіх освітніх галузей.

Критичне мислення нині один з інноваційних аспектів в освіті. Про те, що його розвиток є одним з наскрізних завдань навчально-виховного процесу, йдеться й у Концепції нової української школи.

На семінарі «Розвиток критичного мислення на уроках географії»  розглянуто суть, значення і  завдання, методику розвитку в учнів критичного мислення. Показано способи формування вмінь шукати та критично опрацьовувати (аналізувати) інформацію, виділяти в ній головне, доводити правильність рішень, практичного впровадження в навчальний процес технології розвитку критичного мислення.

З педагогічної точки зору критичне мислення – це комплекс мисленнєвих операцій, що характеризується здатністю людини: О.Пометун

аналізувати, порівнювати, синтезувати, оцінювати інформацію з будь-яких джерел;

бачити проблеми, ставити запитання;

висувати гіпотези та оцінювати альтернативи;

робити свідомий вибір, приймати рішення та обґрунтовувати його

На семінарі обговорено питання

  1. Критичне мислення як основна змістова лінія Нової української школи Турчинська О.М., викладач КПМО
  2. Турнір юних географів як засіб підвищення творчого потенціалу учнів в умовах профільного навчання

     Зінкевич М.В. ст. викладач КПМО

  1. Школа – центр формування критичного мислення учнів

      Крисюк О.С., учитель географії ЛКГ

  1. Сучасні психолого – педагогічні підходи до розвитку обдарованості школярів в умовах оновлення змісту освіти

     Шевчук Л.Г., методист секції географії МАН

  1. Сучасні прийоми і методи формування критичного мислення учнів у шкільній географії – один із напрямів переходу до моделі педагогіки

     партнерства 

     Гнатишин О.М. методист НМЦО м. Львова

  1. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей школярів

Кривицька О.П., учитель СЗШ №68

  1.    Урок –турнір «Країни Західної  Європи » Крисюк О.С., учитель  географії вища кв. кат.  Вчитель- методист   Класичної гімназії при ЛНУ імені І.Франка