Семінар-практикум для соціальних педагогів «Програма профілактичних заходів з питань попередження торгівлі людьми як частина роботи педагогічного колективу»

15.10.2019

Серед найголовніших порушень прав людини у сучасному світі актуальним залишається злочин, який має багато назв: «біле рабство», «торгівля людьми», «контрабанда людей». Торгівля людьми є однією зі сфер кримінального бізнесу, що розвивається найбільш стрімкими темпами у світі. Це явище становить значну суспільну небезпеку, його негативний вплив, спричиняє руйнування суспільної моралі, сприяє деградації та відчуженості особи, втраті родинних зв’язків, небезпечному «звиканню» до негативного явища, появі депресивних синдромів та суїцидальних тенденцій, зростанню агресивності та жорстокості, поширенню СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом. Ефективно протидіяти цьому можна лише за умов використання системного підходу, координації діяльності усіх зацікавлених сторін – державних та неурядових організацій, органів соціального захисту, міграційних служб тощо. Україна докладає чимало зусиль у сфері протидії торгівлі людьми.

 Своєрідною відповіддю на нагальні потреби держави щодо запобігання та протидії торгівлі людьми як деструкції у розвитку суспільства можна вважати розробку варіативної програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів закладів загальної середньої освіти та спецкурс «Протидія торгівлі людьми в Україні», який розроблений відповідно до Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року. Про використання матеріалів спецкурсів у виховній роботі навчальних закладів йшлося на семінарі- практикумі «Програма профілактичних заходів з питань попередження торгівлі людьми як частина роботи педагогічного колективу». Семінар проведений для соціальних педагогів працівниками Навчально-методичного центру психологічної служби  О. Приведою та Н.Яремкович 10 жовтня 2019р. Поширення серед освітянської спільноти знаннь про сутність явища торгівлі людьми, його причини, масштаби та наслідки, ознайомлення з процесом ідентифікації осіб, особливо дітей, постраждалих від торгівлі людьми, з особливостями надання відповідної допомоги, а також із основними принципами та компонентами Національного механізму взаємодії для надання такої допомоги в рамках Закону України «Про протидію торгівлі людьми» сприятиме підвищенню рівня громадянської та професійної компетентності педагогів та дозволить створити превентивний освітньо-інформаційний простір у навчальному закладі, місцевій громаді для унеможливлення потрапляння у ситуацію торгівлі людьми.