Серцезнання. Філософія серця Григорія Сковороди

22.12.2017

Доповідачами були:
 Валентина Матяшук, к.і.н, завідувач кафедри суспільствознавчої освіти, яка презентувала тему  «Серцезнання як одна з граней акмеологічної компетентності педагога»
та Анна-Марія Богосвятська, канд. філол. наук, доц.кафедри гуманітарної освіти Львівського ОІППО, член-кор. НАНО   з презентацією теми «Шляхами земними і Небесними Григорія Сковороди"
Мета студій: ознайомлення слухачів з філософією духовного гуманізму через розкриття кордоцентризму як однієї з провідних ментальних  якостей українців.