Співпраця з Комунальним навчальним закладом «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

18.09.2022

Сьогодні одним із інноваційних напрямів розвитку освіти є система навчання STEM, яка передбачає вивчення наук (Science) та технологій (Technology) шляхом застосування технічної творчості та інжинірінгу (Engineering), в основі яких лежать математичні розрахунки, моделювання (Mathematics) та інтегроване використання різноманітних інструментів та засобів інших наук (All). Основним завданням STEM-освіти є сприяння свідомому професійному самовизначенню учнівської молоді, формування актуальних на ринку праці компетентностей, у тому числі науково-дослідницьких навичок. STEM-підхід дає змогу виховати в дітях гнучкість та критичне, практично орієнтоване мислення. На перший план у STEM-освіті виходить здатність вчитись та сприймати зміни, а не самі знання, які нині стають застарілими з неймовірною швидкістю. Це дає впевненість у майбутньому, адже після застосування STEM-викладання діти матимуть глибоке розуміння як жити у сучасному динамічному світі.

У рамках співпраці КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (директор Павло Хобзей) та КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (ректор Наталія Чепурна) напрацьовано програму підвищення кваліфікації вчителів міжгалузевого інтегрованого курсу «STEM» «STEM – освіта в 5-6 класах НУШ». Розробники програми: доцентка кафедри природничо-математичної освіти КЗ ЛОР «ЛОІППО», кандидатка економічних наук Олена Цогла та завідувачка навчально-тренінгового центру STEM-освіти КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», кандидатка педагогічних наук Юлія Зоря. Програма розроблена для вчителів математики, інформатики, біології, фізики, хімії, географії, основ здоров’я, трудового навчання. Педагоги Львівської області, які викладають інтегрований курс «STEM – освіта в 5-6 класах НУШ», вже пройшли навчання за цією програмою.

Юлія Зоря поділилася досвідом роботи у навчально-тренінговому центрі STEM-освіти на базі комунального навального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», який розпочав роботу у вересні 2017 року:  «У центрі STEM-освіти КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» функціонують 2 кабінети робототехніки: центр Lego-education та тренінговий центр, а також ресурсний центр та навчально-тренінгова аудиторія. Основною метою діяльності Центру є: реалізація державної політики в освітніх закладах регіону з урахуванням вимог Закону України «Про освіту» та концепції «Природничо-математичної (STEM) освіти» щодо посилення розвитку науково-практичного та природничо-математичного напряму в освітній діяльності на всіх освітніх рівнях. Навчально-тренінговий центр STEM-освіти оснащений широким спектром  інноваційних засобів навчання, які дають змогу працівникам центру активно співпрацювати та здійснювати навчально-методичну та консультаційно-практичну діяльність з педагогами не лише області, а й України.

Центр тісно співпрацює з освітянами Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Чернігівської, Львівської областей та ін. З метою розвитку STEM-освітнього напряму в регіоні працівниками центру налагоджена тісна співпраця із закладами професійної (професійно-технічної) освіти та вищої школи. Черкаська область є першою в Україні, що має цілу мережу шкіл, які проводять навчання за програмою «LEGO Education» починаючи з 2015 року (42 заклади освіти), а працівники центру постійно співпрацюють з міжнародними організаціями у напрямі робототехніки, завдяки чому та при безпосередньому менторстві команди закладів освіти є неодноразовими переможцями Всеукраїнських та міжнародних змагань (Естонія, Данія, Угорщина, Турція, Ліван).

Технічним проривом у напрямі запровадження STEM-освіти є створення спеціалізованих цифрових вимірювальних комплексів, адаптованих під якісно нові можливості навчання. Саме тому, навчально-тренінговий центр STEM-освіти Комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» оснащений сімома цифровими вимірювальними комплексами Еinstein™ Фізика, Хімія, Біологія, Математика, Географія, Екологія, Астрономія, використання яких дає змогу учителеві проявляти свої знання у створенні авторських програм з природничо-математичних наук та організовувати науково-дослідну та винахідницьку роботу з учнями.

З метою подальшого розвитку STEM-освіти працівниками центру постійно розробляють спецкурси, тренінги, вебінари, навчальні програми, методичні рекомендації та проводиться широкий спектр освітніх заходів з метою надання методичної підтримки педагогам області та України, які активно використовують в освітньому процесі можливості STEM-освіти».