Відбувся тренінг для викладачів «Використання ігрового методу у формуванні екологічної грамотності»

13.12.2018

Відбувся тренінг для викладачів «Використання ігрового методу у формуванні екологічної грамотності»

Основний напрям реформування освітньої галузі – це запровадження нового змісту освіти, основою якого є формування необхідних компетентностей у студентів. Щоб сформувати конкурентноздатну молоду людину необхідно навчити студентів висловлювати власну думку, критично і системно мислити, логічно обґрунтовувати свою позицію, бути творчими та ініціативними, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, виробити здатність співпрацювати з іншими людьми, працювати в команді. Для розвитку таких навичок у викладачів важливе значення має інтерактивне професійне навчання.

Саме таке навчання у формі рольової гри відбулося 11 грудня  з викладачами у ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права». Тема тренінгу: «Використання ігрового методу у формуванні екологічної грамотності». Викладачі,  працюючи у командах та виконуючи роль урядів різних держав, приймали важливі рішення щодо збереження екологічної рівноваги, при цьому сприяючи розквіту економіки та соціальному прогресу. Приймаючи рішення, оцінювали ризики, розв’язували проблеми, намагалися керувати своїми емоціями. Презентуючи рішення, логічно та мотивовано обґрунтовували свою позицію.

Заняття відбулося в атмосфері взаєморозуміння та взаємопідтримки.

 

Сислюк Ірина Петрівна – фасилітатор рольової гри, викладач кафедри освітньої політики КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»