Всеукраїнська науково-практична конференція про організацію освітнього процесу в умовах воєнного часу

13.08.2022

З 1 по 6 серпня 2022 р. в с. Поляна Закарпатської області відбулася освітянська конференція «Подолання посттравматичного синдрому та організація освітнього процесу в умовах кризи і стресу», що засвідчила дієвість підписаного Меморандуму про співпрацю між міжнародною громадською організацією «Молодь на Роздоріжжі» в Україні  в особі голови правління Громадської Організації Сергія Бутенка та КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» в особі директора інституту Павла Хобзея.

Предметом цієї угоди є співробітництво сторін у сфері навчально-методичної, просвітницької діяльності щодо використання результатів профілактичної роботи у виховній практиці, сприяння розвитку психологічної освіти і науки з урахуванням досягнень провідних вітчизняних і зарубіжних громадських організацій, а також підвищення ефективності педагогічної, методичної та виховних видів діяльності освітян.

Основними завданнями школи у воєнний період є такі: надання освітніх послуг;   стабілізація емоційного стану дітей-переселенців через їхню адаптацію до нових умов життя; забезпечення реалізації спілкування між дітьми, що дозволить їм відволіктися від трагічних подій, набути нові знайомства. Усвідомлення важливості забезпечення якості професійної освіти, підвищення культурно-духовної спадщини населення, розуміння необхідності формування духовних потреб та духовна самореалізація особистості потребують відповідної кадрової підготовки.

Для реалізації цієї мети 1 червня 2022 року було проведено конференцію на платформі ZOOM за новим проєктом ISP (Міжнародний Шкільний Проєкт).  Головна ідея – це діяльність освітян під час і після війни, що  стосується не лише викладання своїм учням, а також внутрішньо переміщеним особам. Окремий аспект – спілкування з колегами і батьками дітей в цей час, питання саморегуляції педагога. Перша конференція була розрахована на аудиторію Освітянського руху. Спікерами виступили американські фахівці Колін Фрайолі і Крісті Камерон.

В організації серпневої конференції були свої особливості: чітке дотримання регламенту роботи з пріоритетом діяльнісного підходу; залучення науковців, медиків, психологів, педагогів різних освітніх галузей за умови представлення власних розробок та їхнього захисту; проведення тренінгових занять. Понад 60 учасників  конференції  – представників  міст Дніпра, Києва, Львова, Вінниці, Луцька, Житомира, Хмельницького, Бердичіва та відповідних районів об’єднали у 12 мультипредметних груп для щоденного обговорення питань, які висвітлювались на ранкових сесіях, а ввечері лідер або учасник кожної групи повідомляли присутнім про результати обговорень.

Стрес – проблема нашого часу. Хронічний стрес – це наша реальність і симптом війни. Його наслідки можуть мати різний характер, силу та витривалість. До основних професійних стресорів педагогічної діяльності спеціалісти відносять: надмірно інтенсивне спілкування; високий ступінь відповідальності за інших людей; інформаційні перевантаження; екстремальні ситуації, які потребують негайного реагування. Будь-який сильний чи непередбачуваний  подразник провокує у нас стрес, що спричиняє посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Питання «Як пережити тривожні часи і відновити здоров’я?» висвітлили науковці: Олена Солейко – доктор медичних наук, професорка медичного університету (Київ);  Ніна Новикова – доктор педагогічних наук, професорка  КЗ ЛОР «ЛОІППО»; Галина Катеринчук – кандидат педагогічних наук, доцентка КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти».

Нейрогімнастика – це комплексні заняття, які розвивають психічні функції, стимулюють і гармонізують роботу правої і лівої півкуль мозку. Нейрогімнастика сприяє покращенню стану нервової системи, розвитку когнітивних можливостей; покращенню настрою, позбавленню страху, тривожності, переживань,  керуванню власними емоціями. Незалежно від предмета викладання, нині структура уроку відрізнятиметься від тієї, що була в мирний час. Насамперед це стосується не освітніх стандартів, а психологічної підтримки учнів. Цінні вправи, продемонстровані практичними психологами, будуть корисними в наших реаліях (Світлана Чиборовська, Людмила Успенська, Євгенія Романенко, Гресь Юлія та інші).

Духовний розвиток особистості, особливості організації її духовного виховання актуалізуються в умовах воєнного стану в освітньому процесі української школи, реалізацію якого висвітлили педагоги на конференції. «Моя мрія в житті – бути людиною, навіть моя молитва, щиро вам скажу, щоб я був людиною, доброю, нормальною людиною», - стверджував Блаженніший Любомир Гузар. «…Немає нічого понад людяність. Довговічність на землі - се вміння довгий час залишатися людяним  (Мирослав Дочинець «Вічник»).

Духовність – специфічна людська риса, яка виявляється у багатстві духовного світу особи, її ерудиції, розвинутих інтелектуальних і емоційних запитах, моральності (Педагогічний словник за загальною редакцією М. Ярмаченка, 2001).

Щоденні ранкові зустрічі «Час у Слові» висвітлювали такі  питання, як оновлений розум, духовна війна і духовна зброя (Сергій Бутенко, Роман і Альбіна Гродзь,  Ярослав Агеєнко, Олена Лосєва). Педагоги у позакласній та позашкільній виховній роботі постійно використовують і цінний історичний досвід минулого, і сучасні технології, про які зазначали у своїх презентаціях (Наталія Щепанська, Анна Поліщук, Іван Вальков).

Формування духовності  в освітніх закладах викликало особливий інтерес у присутніх, зокрема  тема «Благовістя дітям через освітні предмети, виховні заходи, творчі вечори, святкування»: досвід   учителів природничого циклу (Любов і   Сергій Кукса, м. Бердичів; Галина Залізняк, м. Львів); учителів історії та предметів морального спрямування (Наталія Ротченкова, м. Луцьк; Ігор Успенський, м. Хмельницький; Марія Гриців, м. Львів); учителів зарубіжної та української літератури (Ніна Іващенко, м. Бердичів; Ніна Гончарова,  м. Хмельницький; Олена Михайлова, м. Дніпро; Марія Шкоропаняк, м. Львів). Упродовж конференції діяльнісний підхід до формування духовності  учнівської молоді демонструвала Кристианс Джой, вчителька іноземних мов, директорка Міжнародного  Директорату Розвитку Спільноти Вчителів (Колорадо, США). Такі конференції, за переконанням учасників, забезпечують розвиток високого рівня самосвідомості, самовдосконалення, здатності орієнтуватися у світі духовних і моральних цінностей, діяльнісного підходу до освітнього процесу, вміння критично мислити в умовах сьогодення.

Ніна Новикова, доктор педагогічних наук,

професорка кафедри природничо-математичної освіти 

КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»