Забезпечення психологічного супроводу адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти

31.03.2021

В умовах реформування української освіти важливо, щоб діти комфортно почувалися у всіх освітніх закладах. Закони України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» визначають важливе завдання щодо збереження і покращення психічного та фізичного здоров’я вихованців навчальних закладів. Психічний стан дитини впливає на  її діяльність, на ставлення до себе, а також до однолітків і дорослих. Система взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку особистості дитини та психолого-педагогічного впливу забезпечує розвиток цілісної особистості, яка проявляється в розвинених емоціях, зростаючій свідомості, керованій поведінці ( Базовий компонент дошкільної освіти).

Заклад дошкільної освіти разом з родиною бере на себе функції виховання та формування особистості. Початок відвідування дитиною дошкільного закладу – дуже напружений період, який вимагає від неї перебудови всіх уявлень і стосунків з оточуючими людьми, включення її в нову соціальну ситуацію. Одні діти легко налагоджують контакти з дітьми і дорослими, пристосовуються до нових умов, режиму; процес адаптації у них проходить легко й безболісно. В інших – зміна соціальних стосунків, умов існування викликають значні труднощі, дитина стає неспокійною, примхливою, замкнутою. Порушується емоційна рівновага, травмується психіка. Під час адаптації дитини до  умов закладу дошкільної освіти велике значення у забезпеченні психологічного комфорту має особистісно-орієнтований підхід та психологічний супровід періоду адаптації дитини, який передбачає визначення єдиних вимог до виховання в родині  та ЗДО.

31.03.2021 року в  КЗ ЛОР ЛОІППО в режимі он-лайн відбувся  обласний семінар для практичних психологів ЗДО «Забезпечення психологічного супроводу  адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти». О. М. Приведа, завідувачка навчально-методичного центру практичної психології та методистка Л. В. Зеленко надали методичні рекомендації практичним психологам ЗДО щодо вимог та психологічних інструментів покращення періоду адаптації  дошкільників до умов перебування у ЗДО на кожному етапі.  Вавжливо у цей період використовувати ігротерапію, казкотерапію, пісочну терапію. Досвідом роботи поділилася практичний психолог ЗДО №166 м. Львова Х. Б. Россолінська, яка розповіла, як створити сприятливі умови для успішного проходження адаптації кожною дитиною.

У семінарі взяли участь 98 практичних психологів ЗДО, які розповіли, як вони у своїх колективах полегшують адаптаційний період  дошкільників.