Біологічна наука та сучасні технології

  08.07.2022

  Наукова освіта стала світовим трендом. Учасники семінару – учителі біології – протягом семестру прослухали курс науково-популярних лекцій від науковців. На засіданні семінару педагоги ділились досвідом, як популяризувати біологічну науку, формувати наукове мислення та зацікавити школярів, спонукати в них допитливість. Марія Лазорко, викладачка кафедри природничо-математичної освіти КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», зазначила, що кожен вчитель може вибрати методи та форми навчання учнів, застосувавши сучасні технології, а також  стимулювати активну позицію учнів. Для успішного вивчення природничих наук потрібно вміти оперувати великою кількістю різноманітних даних, володіти сучасними технологіями й методами та застосовувати знання з біології у  повсякденному житті, оцінити перспективи розвитку біології як науки.

  Педагоги представили групи інструментів для розвитку наукової освіти, сучасні педагогічні технології, які можуть сприяти розвитку та поширенню наукового мислення на уроках біології. Ірина Кук, учителька біології СЗШ № 97 м. Львова, висвітлила тему «Генетичні симуляції» (як використати симуляції під час вивчення особливостей успадкування ознак в організмів), використавши ресурси університету Юти та інших науковців. Учителька запропонувала практичну роботу «Конструювання генотипу нащадків за генотипом батьків» та інструктивну картку до її виконання, указала етапи підготовки та дослідження, надала корисні поради колегам, як науково та цікаво можна пояснити учням складні теми з генетики, зокрема: кросинговер, епістаз, гени та їхні взаємодії.

  Лариса Мурин, учителька біології Яворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2, презентувала науково-дослідницькі проєкти, наголосивши на обов’язкові умови виконання проєкту, чітко описала основні етапи та дослідження. Вона представила кращі проєкти учнів – переможців олімпіад, зокрема «Оцінка якості поверхневих вод річки Верешки». Учителька зазначила, що для формування наукового мислення, для досягнення успішного результату на уроках біології слід розвивати в учнів інтерес до дослідницької діяльності, інтерес до навчального предмета. Лідія Марків, учителька Яворівської гімназії імені Осипа Маковея, визначила значення науково-дослідницької діяльності на уроках біології та представила кращі дослідницькі проекти, серед яких «Дослідження популяції журавлини».  

  Певний рівень дослідницьких компетентностей та наукового мислення формується в процесі урочної роботи за умови використання вчителем різних видів дослідницьких завдань, проведення лабораторних та практичних робіт. На цю тему презентували результати роботи Віра Сидорик, учителька СЗШ І-ІІІ ст. №1 м. Стрий,  Леся Ромачук, учителька ліцею №5 ім. Кокорудзів ЛМР, Марія Мартич, учителька Старосамбірського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів №1 ім. Героя України Б. Сольчаника. Педагоги зазначили значимість проєктів, практичних та лабораторних робіт, як важливо навчити презентувати матеріал та аргументувати думку.

  Формування наукового мислення, світогляду не зводиться до засвоєння певної суми знань. Ці знання мають перетворитися у систему поглядів і переконань. А для цього необхідний критичний аналіз інформації. Учні мають переконатися в істинності засвоєних знань. Науковий світогляд дозволяє особистості правильно сприймати та усвідомлювати явища життя, яке нас оточує, а також давати їм об’єктивну оцінку. Оксана Бачало, учителька біології Яворівської гімназії імені Осипа Маковея, розповіла про інструменти для розвитку наукової освіти. Педагог поділилась досвідом, як на уроках біології розвивати критичне мислення та представила кілька методів та прийомів КМ на уроках біології при вивченні деяких тем у 9-10 кл. Зокрема, метод «тонкі» й «товсті» питання, «Наука в гостях» або «Запитай в автора» (інтерв’ю у Чаргаффа та інших вчених-біологів).

  Інформаційні технології, які створюють інформаційний простір освіти, розвивають не тільки учнів, а й учителя. Ольга Чопек, учителька біології Середкевицького ЗЗСО І-ІІІ ст., представила тему «Будова вірусів» (віртуальний світ, анімації) та тренувальні вправи, тести, презентувала цифровий урок «Віруси», під час якого продемонстрували 3D відео про ці організми. Учителька зазначила, що mozaBook урізноманітнює інструментарій шкільних уроків за рахунок численних ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних можливостей. Видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки, призначені для розвитку навичок, проведення дослідів та ілюстрування, пробуджують зацікавленість учнів і допомагають в більш легкому засвоєнні навчального матеріалу.

  Ірина Федор, учителька СЗШ № 23 м. Львова, розповіла про впровадження STEM-технологій в освітній процес при вивченні біології, продемонструвавши як створити  моделі серця, легень, кисті рук, як працює серце і клапани, як утворюється звук. Біологічний компонент в рамках STЕM-підходу до викладання забезпечує засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих систем, їхній розвиток і взаємодію, оволодіння основними методами пізнання живої природи, розуміння біологічної картини світу, стимулює пізнавальний інтерес до природничих дисциплін.

  Олена Кіслічак, учителька біології Стрийської ЗОШ l-lll ст.№7, окреслила процес використання кейс-технологій на уроках біології, пояснивши правила роботи з кейсом, біотехнологічні процеси, їхня актуальність, запропонувала кейси «Традиційні біотехнології», «Генетично модифіковані організми» та розгортки: біобезпека, харчування, генетично модифіковані продукти, біоетика, економіка.

  Олена Батіг, учителька  Поторицької ЗШ І-ІІІ ст. підкреслила значення науково-дослідницьких проєктів як важливої складової для формування природничої компетентності, представила біологічний театр – як про науку та біологічні процеси, явища говорити цікаво, із захопленням, та активні  форми рефлексії на уроках біології.

  Таким чином, науково-дослідницька та проєктна діяльність, впровадження кейс- та STEM-технологій в освітній процес при вивченні біології у сучасній освіті є важливою складовою фахової компетентності, формування наукового мислення та соціалізації учнів.