Бесіда про громадянські компетентності з вчителями групи продовженого дня

    10.04.2017

    Проте, останнім часом, події які відбуваються у світі, Європі, зокрема етнічні конфлікти, відсутність безпеки, розвиток нових інформаційних і комунікаційних технологій, екологічні проблеми, міграція населення, недовіра до традиційних політичних інститутів, форм правління і політичних лідерів, ставлять під загрозу існування цієї традиційної моделі громадянства. Ці та інші зміни читко визначають необхідність формування нового типу громадянина: не лише освіченого, але й активного, - здатного зробити свій внесок у розбудову громади, країни, всього світу та взяти на себе відповідальність. Починати слід із системи освіти, саме про це йшла мова на заняттях з вчителями, вихователями груп продовженого дня, які проводив асистент кафедри суспільствознавчої освіти Ігор Олексюк. Школа – це мікромодель суспільства. Саме тому, школа є тим місцем, де учні можуть засвоювати демократичні норми, цінності і навчатись поводитися як відповідальні громадяни через щоденний життєвий досвід.