Науково-методичний підхід до реалізації компетентнісного потенціалу шкільної географії

  02.05.2018

  Навчальний предмет «Географія» вивчається  за програмою,   яка оновлена відповідно до положень «Концепції Нової української школи», завдань реформування школи у зв’язку із упровадженням компетентнісного підходу. Насамперед, знання і вміння, отримані в процесі навчання, повинні бути використані для вирішення життєвих ситуацій, забезпечення успішної самореалізації в соціумі, облаштування особистого життя, формування в учнів потреби у неперервній освіті.  На конференції було розглянуто особливості реалізації наскрізних змістових ліній, як засобу інтеграції ключових та загально предметних компетентностей. Проаналізовано вивчення окремих тем, розділів, підбір відповідної інформації, дидактичних матеріалів та використання різних  методів навчання .

           Зокрема приклади реалізації змістової лінії екологічна безпека і сталий розвиток у шкільній географії навів Іванов Євген Анатолійович, доктор  географічних наук, завідувач  кафедри конструктивної географії і картографії.

  Нову лінійку шкільних атласів з географії для основної школи продемонстрував Сосса Ростислав Іванович, доктор географічних наук, професор Національного університету «Львівська політехніка». Вид-во «Українська картографічна група».

  Реалізація наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках  географії обгрунтував Зінкевич Мирослав Володимирович, ст. викладач кафедри природничо-математичної освіти ЛОІППО.

      Стан навколишнього середовища м. Львова і Львівської області як чинник фомування здоровя населення, змістова лінія «Здоровя і безпека» охарактеризувала  Бухта Ірина Олегівна, аспірант кафедри конструктивної географії і картографії.

       Аналізуючи реалізацію змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність»  було наведено приклади успішних проектів локального та регіонального розвитку в Україні, світі, вигідні звязки з іншими країнами.

  Івах Ярослав Євгенович , кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії розкрив  географічні аспекти агробізнесу та сільського господарства в Україні. Про нові форми просторової організації виробництва, транскордонне співробітництво розповіла Мамчур Ольга Ігорівна, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної і соціальної географії

   Аналізуючи реалізацію змістової лінії  «Інформаційно – цифрова компетентність» акцентувалось на  сучасних цифрових технологіях   і пристроях для спостереження за довкіллям, алгоритмі збирання і зберігання географічної інформації)

  Із технологією формування  вмінь учнів складати елементарну ГІС – карту ознайомила Савка Галина Степанівна, завідувач лабораторії геоінформаційних технологій і ландшафтного планування  

  Про інноваційні аспекти методики викладання географії в школі розповіла Турчинська Орислава Михайлівна,  викладач кафедри природничо-математичної освіти ЛОІППО.