Підрозділи ЛОІППО звітують

  15.12.2021

  Завершується 2021 рік, дуже непростий, з огляду на епідеміологічну ситуацію, яка суттєво впливає на наше життя.

  Від того, в якій епідеміологічній зоні перебуває регіон, залежить діяльність освітянських інституцій, зокрема, й нашого інституту післядипломної педагогічної освіти. Маємо обмежені можливості для  проведення курсів підвищення кваліфікації для різних категорій педагогічних працівників в очній формі, що передбачено специфікою роботи закладу в умовах карантину.

  Але час не зупиняється, як і не зупиняється впровадження програми “Нова українська школа”.

  У Львівському ОІППО координацію впровадження НУШ забезпечують працівники кабінету координації впровадження НУШ і моніторингу (завідувачка — Барна М. М.), які упродовж 2021 року організували і провели цілий ряд заходів як з адміністрування різних напрямків цієї доволі непростої роботи, так і зі змістового наповнення спеціальних курсів для вчителів початкових класів НУШ, асистентів вчителів, а також учителів-предметників 5—6 класів. Разом з адміністрацією закладів загальної середньої освіти готували педагогів до впровадження в освітній процес нового Державного стандарту базової освіти.

  Крім цього, працівники підрозділу забезпечували організаційний і змістовий компоненти підготовки супервізорів для надання супервізійних послуг з педагогічної підтримки вчителів початкових класів, що є новим напрямом роботи як для працівників інституту, так і для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти області.

  Без сумніву, узагальнювати і підбивати підсумки роботи за рік потрібно, щоб оцінити зроблене, виокремити проблеми і окреслити пріоритетні завдання у контексті напрямків діяльності того чи іншого підрозділу.

  Розпочали звітну сесію працівники кабінету координації впровадження НУШ і моніторингу: Марія Барна, Ірина Костюк, Ольга Якимик, Любов Фурдичко, Христина Левицька, Людмила Ольшанська, Марта Знак, які 13 грудня 2021 року доповідали адміністрації інституту (директор Хобзей П. К.) про власні напрацювання за 2021 рік, здобутки і проблеми в роботі.

  Обмін думками відбувся у професійній, принциповій, але невимушеній і толерантній атмосфері.

  Марія Барна,

  завідувачка кабінету координації впровадження НУШ і

  моніторингу КЗ ЛОР «Львівський обласний

  інститут післядипломної педагогічної освіти»,

  кандидатка педагогічних наук, доцентка