Семінар-практикум для методистів закладів позашкільної освіти Львівської області

  13.09.2022

  На семінарі-практикумі «Навчальні програми з позашкільної освіти: структура, зміст та оформлення. Погодження та затвердження програм» обговорили важливі питання щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти, їхню класифікацію: види та типи, методичні рекомендації щодо затвердження та використання навчальних програм тощо. Учасниками семінару були 68 педагогічних працівників закладів позашкільної освіти Львівщини.

  Методистка Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Лариса Дейдиш, яка була відповідальною за експертну оцінку навчальних програм позашкільної освіти, та Світлана Тупись розповіли про навчальні та освітні програми з позашкільної освіти, їхню відмінність та значення для роботи керівників гуртків та закладів освіти. Вони надали  методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм,  структурних елементів складання програми: пояснювальної записки, навчально-тематичного плану, змісту програми, прогнозованого результату, орієнтовного переліку обладнання, літератури, додатків. Вони наголосили, що назва програми має відображати зміст діяльності творчого об'єднання.

  Також доповідачки виділили чотири види навчальних програм: типові, модифіковані, експерементальні, авторські та надали пояснення до них. Говорили про напрямки, рівні (початковий, основний та вищий) та роки навчання. Наголосили, що кожен керівник гуртка при складанні навчальної програми за необхідності має врахувати особливості освітнього процесу, методичного, матеріально-технічного забезпечення, рівня підготовленості вихованців відповідного закладу, регіональні особливості тощо, відповідно, може внести до програми необхідні зміни, що мають бути схвалені рішенням педагогічної ради та затверджені наказом директора. Внесені зміни не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми, незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності, тобто всі програми мають розроблятися із врахуванням нормативно-правової бази.

  Світлана Тупись охарактеризувала Лист МОН від 27.07.2022 № 1/8507-22 «Про організацію діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році».

  У другій частині семінару всі бажаючі мали можливість поставити запитання і отримати на них відповіді.

  Метою семінару-практикуму було допомогти методистам налагодити роботу з керівниками гуртків та зрозуміти алгоритм розроблення, затвердження та використання у закладах позашкільної освіти навчальних програм.