Викладачі інституту взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції

    27.08.2022

    Організаторами конференції є: Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Навчально-науковий інститут неперервної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Природничо-гуманітарний університет імені Яна Длугоша (м. Ченстохова, Польща), Всеукраїнський центр здоров’я населення «Спорт для всіх», Громадська організація «UkraineActive», Громадська організація «Рух Олександра Педана «Junior».

    Ліліана Кудрик виступила у напрямку 4 «Виховання особистості в освітньому процесі. Психологічні аспекти особистісно-професійного зростання фахівців в умовах інноваційних змін. Педагогіка партнерства в Новій українській школі» та виголосила доповідь «Техніки педагогічного коучингу у вихованні і самовихованні учнів». Кудрик Л. розповіла про переваги освітнього коучингу в контексті педагогіки партнерства, про розвивальний потенціал коучингових технік і їх роль в організації виховного процесу, поділилася досвідом застосування коучингових підходів і технологій у роботі з педагогами на курсах підвищення кваліфікації у КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».

    Євгенія Сливка виступила у напрямку 7 «Формування компетентностей здобувачів освіти в освітній галузі «Фізична культура» з темою «Чому компетентності важливі та умови їхнього формування», визначала важливість формування компетентнісного підходу як відповідь на виклики сучасності в розрізі реформування української системи освіти.