Засідання Вченої ради ЛОІППО

  28.06.2022

  Порядок денний

  Обрання за конкурсом на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (Шиян О.І., завідувачка кафедри освітньої політики)

  Розвиток цифрової інфраструктури інституту як запоруки його успішності. Стан та перспективи (Пазюк С.З., заступник директора з науково-педагогічної роботи)

  Перейменування кабінету інформативно-видавничої діяльності на кабінет інформаційно-комунікаційної діяльності (Кацюба М., заступник директора з організаційно-методичної роботи).

  Затвердження результатів стажування працівників інституту (Дільна О.А., секретарка Вченої ради, доцент кафедри гуманітарної освіти).

  Зміни до складу Вченої ради (Танчин І.З., заступник директора з навчальної роботи).