Науково-практична конференція «Нова українська школа: виховання на цінностях»

09.09.2021

 

 

Метою конференції є обмін знаннями та досвідом, наукова дискусія щодо пошуку рішень з актуальних питань розвитку освіти і науки, зокрема з проблем виховання, а також вшанування пам’яті  українського священника і педагога Юліяна Дзеровича (1871-1943), який багато років очолював ІІІ державну українську жіночу учительську семінарію у Львові, викладав у навчальних закладах міст Броди, Бережани, Стрий та Львів, і присвятив своє життя  вихованню молоді та майбутніх педагогів.

Форма участі у конференції очна. Однак у випадку загострення епідеміологічної ситуації, форма буде змінена на дистанційну.

Тематика конференції:

 1. Педагогіка Юліяна Дзеровича: орієнтація на християнські моральні цінності
 2. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі: дитиноцентризм.
 3. Цінності виховного простору сучасного учня: інтегрований вплив середовищ школи, сім’ї, вулиці, медіа.
 4. Соціалізація дитини як основне завдання школи.
 5. Місія предметів морально-етичного спрямування у формуванні ціннісних орієнтацій школярів.

Умови участі у конференції:

Для участі в конференції необхідно не пізніше 25 жовтня 2021 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (natalipas@ukr.net) тези доповіді в електронному вигляді, а також заповнити  заявку учасника

https://docs.google.com/forms/d/1G5qsZiad6oqr3XLh7P1g-LAYyj51-ZJO4nvdsmjUrzc/edit.   

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. У темі листа необхідно вказати прізвище автора і номер підтеми (наприклад, «Петренко_підтема 2»).

Матеріали конференції будуть розміщені на вебсторінці  КЗ ЛОР  «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» в рубриці «Наукова робота.  Конференції».

Вимоги до оформлення тез виступів:

Тези виступів подаються українською мовою, обсяг не повинен перевищувати 3 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервалу, всі поля – по 2 см. Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках [1], усі статистичні дані, таблиці, рисунки мають бути підкріплені наведеними посиланнями на джерела. Список використаних джерел подається в порядку посилання у тексті та повинен бути оформлений згідно з чинними вимогами (ДСТУ 8302:2015).

Послідовність розміщення матеріалів та оформлення їх елементів у тезах доповіді: у правому верхньому куті – номер і назва підтеми конференції (курсивом); зліва – прізвище та ініціали автора (напівжирним); посада, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання, по центру – назва статті (прописними літерами, напівжирним); текст тез; список використаних джерел у порядку згадування в тексті.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають тематиці або вимогам конференції. Відповідальність за матеріал,  висвітлений у тезах, несуть автори доповідей.

Календар конференції:

 • 8 вересня – розпочато прийом заявок і тез доповідей.
 • 25 жовтня – останній день подання матеріалів.
 • 11 листопадаробота конференції.

По додаткову інформацію звертатися до оргкомітету конференції: 

 • КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
 • Адреса: 79007, м. Львів, вул. Огієнка, 18а
 • Електронна пошта відповідальної особи: natalipas@ukr.net
 • Телефони відповідальної особи: (050) 371-37-68, (097)188 87 06 (Пастушенко Наталія Миколаївна)
 • Інформаційний лист про конференцію.

 

Бажаємо всім учасникам конференції успіхів та сподіваємося на плідну співпрацю!