Кафедра освітньої політики

Програма підвищення кваліфікації методистів, завідувачів кабінетів інститутів післядипломної педагогічної освіти «Модернізація професійних та управлінських компетентностей педагогічних працівників в умовах Нової української школи» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації засновників, керівників та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, керівників органів управління освітою, методистів «Українська школа в умовах гострих викликів ХХІ століття: сталий клімат – духовний гуманізм» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти «Управлінська компетентність як необхідна складова сучасного керівника» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації заступників директорів закладів загальної середньої освіти «Розвиток професійних компетентностей заступників директорів Нової української школи» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації заступників директорів закладів загальної середньої освіти «Менеджмент в освіті: секрети успішного управління на основі ефективного використання інноваційних педагогічних технологій» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації керівників закладів позашкільної освіти «Стратегія розвитку позашкільної освіти» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації методистів закладів позашкільної освіти «Сучасні підходи до організації методичної роботи в закладах позашкільної освіти» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації методистів та завідувачів районних (міських) методичних служб «Інноваційні підходи в методичній роботі» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти  «Система формувального оцінювання в новій українській школі» (30 год.) 

 

Програма підвищення кваліфікації керівників і заступників керівників закладів освіти, методистів, педагогічних працівників закладів освіти і установ «Атестація педагогічних працівників: виклики сьогодення та перспективи змін. Сертифікація» (8 год.)

Експериментальна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту "Використання мобільних освітніх додатків та онлайн-ресурсів в освітньому процесі" (Пазюк С.З., викладач кафедри освітньої політики; 18 год.)

 

Програма підвищення кваліфікації учителів трудового навчання та технології, майстрів  виробничого навчання «Проектний підхід – «перезапуск» у новій українській школі» (дистанційне  навчання) (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, керівників спортивних гуртків та інструкторів фізичного виховання «Інноваційно-педагогічні технології у фізичному вихованні школярів» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури «Фізична культура нового формату» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Розвиток ключових компетентностей через оцінювання. Формувальне оцінювання у середній та старашій школі» (дистанційне навчання) (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Розвиток ключових компетентностей через оцінювання. Формувальне оцінювання у середній та старашій школі» (дистанційне навчання) (8 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників "Наскрізний розвиток громадянських та соціальних компетентностей через інтерактивні методи" (8 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів основ здоров’я «Розвиток ключових компетентностей  при викладанні предмета «Основи здоров’я (політика і практика)» (дистанційне навчання) (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації «Фінансова грамотність» (очно-дистанційне навчання) (30 год.)

Програма курсів підвищення кваліфікації «Розвиток підприємливості та фінансової грамотності в загальноосвітніх навчальних закладах» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації за темою: Особливості професійної діяльності вчителя нової української школи категорія: учителі  початкових класів закладів освіти різних типів і форм власності, які навчатимуть учнів перших класів у 2020 – 2021 н.р. (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти їх заступників з освітньої діяльності  відповідальних за забезпечення якості освіти відповідальних.  «Система забезпечення якості освіти та інституційний аудит як ключовий чинник оцінювання якості освітньої діяльності та ефективної роботи закладу освіти» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти «Використання мобільних освітніх додатків та онлайн-ресурсів в освітньому процесі» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації  керівників закладів освіти та ідповідальних за впровадження дистанційної форми навчання «Організація дистанційної форми навчання в освітньому закладі» (30 год.)

 

Програма підвищення кваліфікації учителів основ здоров’я «Розвиток ключових компетентностей  при викладанні предмета «Основи здоров’я (політика і практика)» (30 год.)

 Програма підвищення кваліфікації учителів фізичної культури "Здорова постава"  (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів фізичної культури, керівників спортивних гуртків, інструкторів з фізичного виховання "Розвиток ключових компетентностей при викладанні предмета «фізична культура» (політика і практика)" (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів фізичної культури "Фізична культура нового формату" (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів фізичної культури "Інноваційно-педагогічні технології у фізичному вихованні школярів" (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів фізичної культури, керівників спортивних гуртків, інструкторів з фізичного виховання "Реалізація ключових компетентностей через фізкультурну освітню галузь" (30 год.) 

Програма підвищення кваліфікації учителів економіки "Розвиток ключових компетентностей при викладанні предмета "Економіка" (політика і практика)" (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів закладів загальної середньої освіти «Фінансова грамотність» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів закладів загальної середньої освіти «Розвиток підприємливості та фінансової грамотності в закладах загальної середньої освіти» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів закладів загальної середньої освіти «Реалізація наскрізної змістової лінії «підприємливість та фінансова грамотність» (30 год.) 

 

Програма підвищення кваліфікації учителів трудового навчання та технологій, майстрів виробничого навчання «Розвиток ключових компетентностей при викладанні трудового навчання та технології (практичне втілення освітньої політики)» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів трудового навчання та технологій, майстрів виробничого навчання «Проектний підхід - "перезапуск" у Новій українській школі» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації для керівників, науково-педагогічних, педагогічних працівників ЗЗСО, педагогічних працівників методичних служб «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти» (30 год.)