Кафедра педагогіки

Програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів «Розбудова нової української школи: очікування, реалії, перспективи» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів «Підходи до організації освітнього процесу в початковій школі в умовах її реформування: теорія і практика» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів «Професійний розвиток педагога в процесі розбудови нової української школи відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій» («Школа становлення сучасного педагога») (30 год.)

 

Програма підвищення кваліфікації директорів закладів дошкільної освіти "Керування змінами в дошкільній освіті" (30 год.)

 

Програма підвищення кваліфікації вихователів-методистів закладів дошкільної освіти «Нові професійні ролі і завдання сучасного вихователя-методиста закладу дошкільної освіти» (30 год.)

 

Програма підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти «Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти як можливість розвитку креативної особистості» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти з використанням дистанційних технологій навчання   «Компетентнісний підхід до організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти» (30 год.)

 

Програма підвищення кваліфікації вчителів інформатики і технологій «Специфіка викладання інформатики в умовах реформування інформатичної галузі освіти» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів інформатики з використанням дистанційних технологій навчання «Бази даних. Методика викладання вибіркового модуля «Бази даних» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів інформатики з використанням дистанційних технологій навчання «Специфіка викладання інформатики в умовах реформування інформатичної галузі освіти» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів інформатики «Робототехніка в школі» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти «Використання інтерактивної дошки SMART Board у навчальному процесі» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів інформатики «Методика викладання вибіркового модуля «Веб-технології» (30 год.)

 

Програма підвищення кваліфікації учителів закладів загальної середньої освіти «Додатки Google в діяльності вчителя. Використання онлайн-ресурсів для організації дистанційного навчання»

Програма підвищення кваліфікації учителів закладів загальної середньої освіти «Маленькі кроки до великого успіху" (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації  керівників гуртків «Філософія життя та психологія дитячої творчості» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Сучасне патріотичне виховання на засадах духовного гуманізму» (30 год.)

 

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників "Щастя на освітніх просторах: як уникнути пасток ілюзорного щастя"(8 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Краса гуманної педагогіки в практиці освіти» (8 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Любов як педагогічна категорія» (8 год.)

Програма підвищення кваліфікації  педагогічних працівників «Серцезнання як складова акмеологічної компетентності сучасного педагога» (8 год.)

Програма підвищення кваліфікації  педагогічних працівників «Моя лідерська позиція: марнославство чи шлях до світла?» (8 год.)

 

Програма підвищення кваліфікації вихователів ЗДО «Використання комп’ютерних  та онлайнових технологій навчання в дошкільному навчальному закладі в умовах розвинутого інформаційного суспільства» (6 год.)

Програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів «Організація змішаного навчання учнів початкових класів засобами онлайнових технологій навчання» (6 год.)