Кафедра практичної психології

Програма підвищення кваліфікації практичних психологів, вчителів психології предмет: «Практична психологія», «Психологія»,  «Актуальні напрями діяльності практичного психолога» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації практичних психологів «Актуальні напрями діяльності практичного психолога» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів дошкільної та загальної середньої освіти «Використання метафоричних асоціативних карт у психологічному консультуванні, корекції та тренінговій роботі» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів дошкільних, шкільних навчальних закладів, та логопедів закладів системи охорони здоров’я за напрямом «Корекційна  педагогіка» «Загальне недорозвинення мовлення у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку та корекційна робота по його подоланню» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів спеціальних шкіл за напрямом «Інклюзивна освіта» «Основні напрями роботи з дітьми молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами в спеціальному закладі освіти» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації асистентів вчителя, вихователя закладів інклюзивної освіти за напрямом «Інклюзивне навчання» «Особистісний розвиток, навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в класах (групах) з інклюзивним навчанням» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації соціальних педагогів предмет: «Соціальна педагогіка» «Актуальні напрями діяльності соціального педагога»  (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів спецшкіл-інтернатів «Емоційний інтелект педагога та його вплив на взаємодію з учнями» (30 год.)

Педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти за напрямком «Інклюзивна освіта»,  «Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти» (8 год.)

Педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти за напрямком «Інклюзивна освіта», "Мотивація та стимулювання учнів у класах з інклюзивним навчанням" (8 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти «Організація інклюзивного навчання у закладах освіти» (30 год.) 

Програма підвищення кваліфікації  вчителів спеціальних шкіл інтернатного типу, асистентів вчителя інклюзивного класу, асистентів вихователя інклюзивної групи «Емоційний інтелект педагога та його вплив на взаємодію з учнями» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за напрямом «Корекційна педагогіка» «Навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів-логопедів дошкільних, шкільних навчальних закладів, вчителів-дефектологів, та логопедів закладів системи охорони здоров’я «Сучасні підходи до організації психолого-педагогічного діагностичного обстеження мовлення дітей з особливими освітніми потребами» (30 год.)

Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, вчителів спеціальних закладів освіти за напрямом "Спеціальна педагогіка" "Основні напрями роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в спеціальному закладі освіти"(30 год.)