Науково-методична рада

Відповідно до п.4.7 Статуту інституту, з метою підвищення ефективності науково-методичної діяльності структурних підрозділів інституту, координації діяльності та надання науково-методичних консультацій районним (міським) методичним службам регіону створено науково-методичну раду - колегіальний робочий орган, що сприяє реалізації державної освітньої політики у регіоні та керується. Головою ради призначено Шияна Романа Богдановича, директора інституту, заступником голови ради - Кацюбу Миколу Романовича, заступника директора з науково-педагогічної роботи, секретарем ради - Шаповал Галину Ігорівну, методиста кабінету координації методичної діяльності.

     

"Про створення науково-методичної ради" (наказ ЛОІППО № 3-2 від 26 січня 2016 р.)

Положення про науково-методичну раду (додаток 1)

Склад науково-методичної ради (додаток 2)