Засідання 2018

І засідання (8 лютого 2018 р.)

1. Про план роботи науково-методичної ради на 2018 р. (Шиян Р.Б., директор інституту)

2. Про рекомендацію до друку  методичної розробки для практичних психологів закладів середньої освіти «Емоційний розвиток молодших школярів» практичного психолога Дрогобицької школи I-III ст. № 4  Свойкіної Н.Б. (Глазунова К.,М., доцент кафедри практичної психології)

3. Про рекомендацію до друку  методичної розробки для практичних психологів закладів середньої освіти «Формування психологічної культури батьків: методи та форми роботи практичного психолога» практичного психолога Березецької  ЗОШ I-III ст. Городоцького району Тертеки Л.В. (Глазунова К.,М., доцент кафедри практичної психології)

4. Про схвалення методичних матеріалів  педагогічних працівників, які претендують на встановлення звання «…-методист» (Кацюба М.Р., заступник директора)

 

ІІ засідання (7 березня 2018р.)

1. Про схвалення інваріантного професійного спецкурсу «Компетентнісний підхід до освітнього процесу дітей дошкільного віку на засадах Закону України  «Про освіту» та Концепції  «Нова українська школа» (автор Білан О.І.)

2. Про схвалення соціогуманітарного спецкурсу «Біоадекватна методика викладання навчальних предметів – інструмент здоров‘язбереження та здоров‘ярозвитку особистості» (укладач Богосвятська А-.М.І.)

3. Про рекомендацію до друку методичних рекомендацій «На допомогу шкільному психологу» (автори - О.Боруца та Ж.Катерняк)

4. Про схвалення методичних матеріалів педагогічних працівників, які претендують на встановлення звання «…-методист» (Кацюба М.Р., заступник директора)

 

ІІІ засідання (16 травня 2018р.)

1. Про схвалення навчальної програми «Гуманно-особистісний підхід до розвитку дитини» для педагогічних працівників (автори Матяшук В.П., Богосвятська А-М.І.)

2. Про схвалення оригінал-макету громадсько-політичного видання «Захисник України» (автори Дзюба І., Саганчі Є.,  Яцишин О., Павлов В., Хараху С.)

3. Про схвалення рукопису збірника дидактичних матеріалів для реалізації виховної програми «Козацько-лицарське виховання учнів початкової школи» (укладач Пітко С.Б.)

4. Про схвалення рукопису методичних рекомендацій «Створення Західноукраїнської Народної Республіки» (укладач Пітко С.Б.)