Вчена рада

Відповідно до 36 статті Закону України «Про освіту», Вчена рада є колегіальним органом управління вищого навчального закладу, який утворюється строком на п’ять років і визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу.

14 травня 2018 року розпочала роботу новоутворена Вчена рада КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Головою Вченої ради обрано Танчина І.З., заступника директора з методичної діяльності, кандидата історичних наук, доцента; заступником голови Вченої ради – Глазунову К.М., доцента кафедри практичної психології, кандидата біологічних наук; секретарем Вченої ради – Богосвятську А.-М.І., в.о. завідувача кафедри гуманітарної освіти, кандидата філологічних наук, доцента. До складу Вченої ради увійшло 28 осіб.

До компетенції Вченої ради належать:

  • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
  • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
  • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
  • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
  • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
  • приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.

"Про затвердження складу членів Вченої ради" (Наказ ЛОІППО)