Засідання 2018

ІІ засідання (29.08.2018р.)

1. Про затвердження Порядку про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів). (Пастушенко Н.М., заступник директора)

2. Про внесення змін до структури інституту (Кацюба М.Р., в.о. директора інституту)

3. Про затвердження робочих програм (Новикова Н.І., Корнієнко І.О., Богосвятська А.-М.І., Стасюк Г.Є.).

4. Про внесення змін до Положення про робочі програми (Танчин І.З., заступник директора).

5. Про затвердження  Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників (Кацюба М.Р., в.о. директора інституту)

6. Про схвалення порядку денного засідання науково-методичної ради Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Кацюба М.Р., в.о. директора інституту)

 ІІІ засідання (01.10.2018 р.)

1. Про розгляд документів по конкурсу на заміщення вакантних посад. (Пастушенко Н.М., заступник директора)

 ІV засідання (11.10.2018 р.)

1. ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання Вченої ради (Танчин І.З., заступник директора).

2. Про обрання лічильної комісії (Танчин І.З., заступник директора).

3. Про обрання за конкурсом на вакантні посади (Танчин І.З., Барна М.М., Шиян О.І., Корнієнко І.О., Стасюк Г.Є., Матяшук В.П.)

4. Про затвердження робочих програм професійного модуля (інваріантний) (Новікова Н.І., Матяшук В.П.)