Навчально-методичний центр психологічної служби

каб.210        

телефон: 255-08-64     

kppsr@loippo.lviv.ua; lviv13@ukr.net

 

Графік консультацій

 

Напрями роботи кабінету:
- координація та науково-методичне керівництво діяльністю методистів районних (міських) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти з психологічної служби;
- забезпечення діяльності психологічної служби області;
- надання методичної, інформаційної підтримки практичним психологам і соціальним педагогам;
- підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби, участь в атестації та професійному зростанні, кадровому забезпеченні психологічної служби;
- координація науково-дослідних, практичних досліджень в регіоні за пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби;
- оцінка, прогнозування та формування освітньої політики в регіоні;
- впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду;
- створення та підтримання суспільнокорисних зв’язків з установами та організаціями різних форм власності, які працюють в соціальній галузі.

Викладачі кабінета