Гірний Олег

Доцент кафедри природничо-математичної освіти, кандидат технічних наук, доцент


Працює в ЛОІППО з 1992 року
Напрямки роботи: природнича освіта; методологія реформи ЗСО; педагогіка творчості.
Освіта та кваліфікації: 1977-1982: Львівська політехніка, інженер-електрик. 1985-1988: Московський авіаційний інститут, аспірант. Тема дисертації: Експериментальне дослідження швидкості звувку в рідких лужних металах при високих температурах і тисках (захист 1989, Енергетичний ін-т, Москва). 1997: Ін-т філософії та соціології ПАН (Варшава), стажування з філософії наук (кер. - А. Гжегорчик). 2000-2001. Кам.-Под. пед. ун-т, психолог закладів освіти. 2004: Вища гуманітарно-економічна школа (Замостя), стажування з психології творчості (кер.-А. Горальський, АСП, Варшава). Міжнародні конференції та ін.: 1995: Львівсько-Варшавська школа і сучасна філософія - доповідь (ПАН-НАНУ, Львів-Варшава). 1999: Польсько-український освітній форум - переклад (Львів). 2001: Візит Івана-Павла II в Україну - переклад (Католицьке інформагенство). 2001: Інноваційні технології реабілітації дітей з вадами зору - переклад (НРЦ "Левеня", Львів). 2003: Проект Держстандарту ЗСО (експерт роб. групи). 2004: Учень з диференційованими здібностями в сучасній школі - доповідь (ВГЕШ, Замостя). 2001-03, 2005: Філософія в школі. Філософія в житті - доповіді (Академія Свєнтокшиська, Кєльце). 2007: Вчитель: професія, покликання, пасія - доповідь (Ун-т Марії Кюрі-Склодовської, Люблін). 2007-2009: Проект Національного Курикулуму ЗСО (член роб. групи Світ. Банку). 2008, 2011: Здібний учень: виклик для сучасної освіти - доповідь, керівник секції (АСП, Варшава). 2009:  Психологія творчості. Нові горизонти - доповідь (УМКС, Люблін). 2009: Здібності і творчість як перспектива сучасної освіти - доповідь, керівник секції (АСП Варшава). 2012: Науково-методичні засади навчання грамоти в системі Брайля - переклад (НРЦ "Левеня", Львів). 2006-2013: Польсько-єврейсько-український семінар "Ковчег" - переклад (УКУ, Центр вивчення Голокосту "Ткума", Федерація польських організацій в Україні, Львів-Унів.).                                                                                                                                   Публікації: 100 робіт (монографія, підручник, посібники, статті, перекладач etc).                                                        Навчальні курси: Методологічні основи природознавства, Сучасна критична теорія навчання-учіння-виховання, Творчість як педагогічна проблема.                                                                                                                                             Життєве кредо: Не відповідати на дурні запитання